Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái: Nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trong dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

09/07/2019 13:31:24 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh mới ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân năm 2019 - nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019).

Các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái trao quà hỗ trợ làm Nhà tình thương cho gia đình chính sách tại huyện Trấn Yên (Ảnh minh họa - nguồn Trang TTĐT Ủy ban MTTQ tỉnh) .

 Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trong đó tập trung vào các nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn... góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và hiện thực hóa lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc của Người.

Kế hoạch đề ra nhiệm vụ đó là: Tập trung tuyên truyền nội dung, ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh trong bản Di chúc, nhất là tư tưởng về quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cũng như tâm nguyện, tình cảm và trách nhiệm lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với nhân dân; các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm lo đời sống nhân dân; kết quả triển khai các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện mong muốn: “đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” lúc sinh thời của Người; các tổ chức, cá nhân điển hình có nhiều thành tích trong việc chăm lo, nâng cao đời sống nhân dân; những điển hình là người có công với cách mạng, hộ nghèo có nhiều nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền thông qua các hoạt động: Nâng cấp các trang thông tin, chuyên mục về các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái, cập nhật tin, bài, ảnh, phóng sự về kết quả thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân  của các cấp, các ngành trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, báo Yên Bái và các báo, tạp chí của Trung ương…

Theo Kế hoạch, trong năm 2019, cao điểm từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2019, tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho các gia đình chính sách, người có công với nước như: Thực hiện tốt các chế độ chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; tổ chức các hoạt động thăm và tặng quà các gia đình người có công; hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng…

Trong thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2019, cao điểm trong tháng 9/2019 trên địa bàn toàn tỉnh sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền thông qua các hình thức: Treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ hồng kỳ, băng rôn, khẩu hiệu, xe loa cổ động, pa nô, áp phích…

Tổ chức trưng bày, triển lãm các hiện vật, tranh, ảnh với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Cuộc đời và sự nghiệp”; Tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”; Xây dựng các chương trình văn nghệ, tiểu phẩm kịch ngắn, chương trình chiếu phim về chủ đề trên cho đội tuyên truyền lưu động, các đội chiếu phim lưu động đi phục vụ cơ sở; Tổ chức xe thư viện lưu động đi phục vụ cán bộ, nhân dân, học sinh tại cơ quan, đơn vị, trường học và cơ sở. Tăng cường công tác luân chuyển sách, báo, tài liệu nội dung tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hệ thống các thư viện huyện, các điểm bưu điện văn hóa xã; Tổ chức giải Bóng đá các Câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn Bóng đá; giải Quần vợt các Câu lạc bộ; giải Cầu lông gia đình, Giải Bơi các Câu lạc bộ, Giải vô địch Bắn nỏ, Giải vô địch Đẩy gậy tỉnh Yên Bái năm 2019 theo Kế hoạch… 

289 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h