Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Thẩm định Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Văn Chấn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

20/03/2017 01:23:11 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 20/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Văn Chấn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị

Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Văn Chấn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, trong cơ cấu kinh tế của huyện, ngành công nghiệp, xây dựng - dịch vụ là chủ đạo, ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển bền vững. Chủ động và khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng thế mạnh của địa phương, đẩy nhanh tốc độ phát triển, kết hợp hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế với các mục tiêu tiến bộ xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố an ninh quốc phòng.

Phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 50,8 triệu đồng/người/năm, đạt 90,1 triệu đồng/người/năm vào năm 2030. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 65.800 tấn, đến năm 2030 đạt 70.000 tấn. Tổng diện tích chè đạt 4.505 ha, đến năm 2030 đạt 4.500 ha. Tổng đàn gia súc chính 170.450 con, đến năm 2030 đạt trên 187.000 con. Thu cân đối ngân sách nhà nước địa phương đạt 310 tỷ đồng, đạt 700 tỷ đồng vào năm 2030. Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn từng thời kỳ) đạt 5,0%/năm…Đến năm 2020 có 11 xã và năm 2030 có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Văn Chấn sẽ tập trung ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn, và các khu vực đặc biệt khó khăn giải quyết triệt để những vướng mắc về hạ tầng cơ sở, đảm bảo tạo tiền đề cho việc thu hút đầu tư sản xuất kinh doanh; Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng của ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng của ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, phấn đấu đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Trong sản xuất nông nghiệp, huyện Văn Chấn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, thủy sản từ phương thức chăn thả tự nhiên sang chăn nuôi theo phương thức bán công nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế hộ điển hình, và nuôi thủy đặc sản; Dự kiến triển khai dự án thâm canh, cải tạo chè với tổng kinh phí 28 tỷ đồng. Trong công nghiệp, sẽ tập trung vào các ngành như khai thác và chế biến khoáng sản, chế biến nông lâm sản, thực phẩm, sản xuất và phân phối điện, tiểu thủ công nhiệp và làng nghề. Phấn đấu đến năm 2020 định hướng quy hoạch xây dựng và hình thành các cụm công nghiệp với quy mô hợp lý tại các vùng có tiềm năng công nghiệp gắn với việc hình thành và phát triển các đô thị, các khu dân cư và các vùng kinh tế trọng điểm của huyện, đến năm 2030 có 3 cụm công nghiệp quy mô cấp huyện với tổng diện tích khoảng 150 ha. Bên cạnh đó, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng như: giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, thủy lợi, giáo dục, y tế…

Tham gia ý kiến vào điều chỉnh quy hoạch tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng cần phải bổ sung căn cứ pháp lý để điều chỉnh quy hoạch, thống nhất tên gọi cho quy hoạch, bổ sung phương hướng phát triển doanh nghiệp, định hướng phát triển đô thị sau khi thay đổi địa giới hành chính của huyện. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội cần phải rà soát, điều chỉnh lại cho phù hợp với thực tiễn và sự phát triển của địa phương trên cơ sở bám sát vào quy hoạch phát triển chung của tỉnh cũng như của ngành. Một số thuật ngữ sử dụng chưa chính xác, các số liệu chưa được trích dẫn nguồn….

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Văn Chấn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, 100% thành viên Hội đồng nhất trí thông qua Điều chỉnh quy hoạch trên cơ sở có chỉnh sửa, bổ sung.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Văn Chấn tiếp tục tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, trao đổi trực tiếp với các sở, ngành để thống nhất các nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung, khẩn trương hoàn tất Điều chỉnh quy hoạch để trình các cấp có thẩm quyền quyết định, hoàn thành xong trước 25/3; đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng Báo cáo thẩm định Điều chỉnh quy hoạch của huyện Văn Chấn để hoàn thiện thủ tục có liên quan trình các cấp có thẩm quyền, làm cơ sở cho huyện Văn Chấn triển khai trong thời gian tới.

Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h