Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Văn Chấn

14/04/2017 03:31:52 Xem cỡ chữ Google
Tiếp tục chương trình công tác, sáng 14/4, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của huyện Văn Chấn về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và quý I/2017.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của huyện Văn Chấn

Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh.

Năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ huyện Văn Chấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng và phát triển ổn định, cơ bản 35/35 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 26,7 triệu đồng/năm; thu ngân sách đạt 182,6 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo; tỷ lệ hộ nghèo giảm 7,26%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng; hiệu lực hiệu quả điều hành của các cấp ủy chính quyền được nâng lên.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I/2017, huyện Văn Chấn đã hoàn thành kế hoạch gieo cấy lúa đông xuân với diện tích 4.109 ha; 2.094 ha ngô đông; sửa chữa 33 km đường liên thôn bản; thu ngân sách ước đạt 40 tỷ đồng, đạt 26% dự toán tỉnh giao. Văn hóa - xã hội tiếp tục thực hiện có hiệu quả, an ninh quốc phòng được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng.

Tại buổi làm việc các đại biểu cũng đã tập trung làm rõ về một số vấn đề về xây dựng nông mới; hiệu quả từ các mô hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp; vấn đề thực hiện các đề án của tỉnh; quản lý lâm sản, khoáng sản; thu ngân sách và đầu tư cơ bản; vấn đề giảm nghèo, sắp sếp quy mô trường lớp; đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Cùng với đó, huyện Văn Chấn cũng kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác của tỉnh 17 vấn đề như: xem xét các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xem xét, thu hồi một số diện tích rừng và đất rừng đã giao cho các công ty quản lý, sử dụng nhưng hiệu quả thấp để huyện thực hiện giao khoán cho các hộ dân; đề nghị triển khai Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng các bãi rác thải...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh cũng đã trả lời những kiến nghị, đề xuất của huyện trong phạm vi cho phép.

Phát biểu tại làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng những kết quả mà huyện Văn Chấn đã đạt được, trong đó huyện đã chủ động triển khai đồng loạt các mô hình phát triển kinh tế, bước đầu cho kết quả tốt.

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của huyện Văn Chấn

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện cần tập hợp và đánh giá lại các loại mô hình, trong đó đánh giá giá trị hiệu quả thu được để làm căn cứ nhân rộng ở các địa phương.

Huyện cần chú trọng thành lập các tổ hợp, hợp tác xã để bao tiêu sản phẩm cho nhân dân; rà soát lại các máy chế biến chè, đẩy mạnh việc thu hút đầu tư vào địa bàn, nhất là trên lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao; có giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; nắm chắc tình hình lao động nông thôn, có giải pháp kịp thời để khắc phục tình trạng xuất cảnh trái phép...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Chấn đạt được trong năm 2016 và quý I/2017.

Trong đó, đồng chí nhấn mạnh, huyện Văn Chấn đã có nhiều điểm mới như về phát triển kinh tế có bước chuyển động tốt, giá trị sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá; nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực; mở rộng được nhiều vùng sản xuất theo hướng hàng hóa như: lúa chất lượng cao, ngô, cam, phát triển vùng quế, bước đầu xây dựng gạo Văn Chấn, xây dựng được nhãn hiệu cam Văn Chấn; triển khai đồng bộ về xây dựng nông thôn mới; cải thiện được môi trường đầu tư, kinh doanh; thu ngân sách có bước vượt bậc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà huyện Văn Chấn còn gặp phải như: chưa có nhiều đổi mới về tư duy, hành động trong phát triển kinh tế, xã hội; một số cán bộ còn nặng về tư duy chậm đổi mới, có tư tưởng trông chờ ỉ lại; kinh tế phát triển chưa đồng bộ; quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là quản lý xã hội, tài nguyên, khoáng sản, đất đai; công tác đào tạo nghề chưa cao; chưa khai thác hết các thế mạnh về lĩnh vực văn hóa; an ninh chính trị, an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều vấn đề cần quan tâm.

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị huyện Văn Chấn cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Phải đảm bảo được sự phát triển đồng bộ, hài hòa giữa phát nhanh, toàn diện theo hướng phát triển manh, giảm nghèo bền vững. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực gắn với cơ cấu lao động; đầu tư hạ tầng giao thông tạo được sự kết nối; thay đổi hoàn toàn cách nghĩ, cách làm trong đội ngũ cán bộ theo hướng đẩy mạnh cải cách hành chính.

Đối với công tác xây dựng Đảng, và hệ thống chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện cần  tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đổi mới về tư duy, cách nghỉ, cách làm trong toàn hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Có giải pháp khắc phục tình trạng cho những chi bộ không bền vững; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức đoàn thể gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trong phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu huyện khẩn trương hoàn thành quy hoạch tổng thể của huyện và hoàn chỉnh điều chỉnh thị trấn, thị tứ; tổng rà soát lại tất cả các loại đất, nhất là đất rừng để xác định được hiện trạng của đất rừng hiện nay.

Các địa phương trong huyện cần khuyến khích phát triển cây ăn quả có múi, đưa các loại giống mới vào canh tác; xây dựng được thương hiệu cam Văn Chấn; tiếp tục duy trì diện tích chè hiện có, lên phương án cải tạo chè già cỗi kém hiệu quả; đẩy mạnh diện tích trồng quế, tre mang Bát độ, phát triển mạnh gạo Văn Chấn; tập trung mạnh việc tăng đàn gia súc.

Mở rộng diện tích chè Shan vùng cao, gắn với thương hiệu và thị trường tiêu thụ; tăng cường công tác quản lý rừng, kiên quyết đóng cửa rừng; tập trung cả hệ thống chính trị cho việc xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao thu nhập, mức sống cho nhân dân; khuyến khích phong trào khởi nghiệp trên địa bàn, chú trọng phát triển công nghiệp, dịch vụ theo hướng bền vững.

Làm tốt công tác quản lý nhà nước, nhất là vấn đề thu ngân sách; chi ngân sách phải đúng quy định; đa dạng các nguồn lực đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư, đồng thời cần có các giải pháp thực hiện có hiệu quả về quản lý Nhà, nhất là quản lý xã hội, tài nguyên, khoáng sản, đất đai; an ninh chính trị, an ninh tôn giáo.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội huyện cần tập trung chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, đẩy nhanh tiến độ ở những nơi có thể xây dựng được trường bán trú, thực hiện tốt đề án sắp xếp trường lớp học; thay đổi tư duy đào tạo nghề cho nhân dân, phối hợp với các doanh nghiệp để cho lao động có việc làm thường xuyên.

Các địa phương trong huyện cần nâng cao chuẩn quốc gia về giáo dục, y tế, văn hóa; quan tâm vệ sinh an toàn thực phẩm ở nông thôn; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; làm tốt hơn nữa công tác phổ biến, thông tin tuyên truyền; tập trung quản lý tốt việc xuất cảnh trái phép; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại; quản lý tốt an ninh mạng, an ninh nông thôn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trả lời những đề xuất, kiến nghị và giải thích rõ những vấn đề mà huyện Văn Chấn đề xuất.

 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h