Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Tăng cường quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh

03/08/2019 08:33:03 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tour du lịch giá rẻ và ngăn chặn việc thực hiện thanh toán bằng POS (Point of Sale - máy quẹt thẻ tín dụng) không đăng ký hoạt động tại lãnh thổ Việt Nam trên địa bàn tỉnh Yên Bái, UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

Du khách tham dự lễ hội Đền Đông Cuông

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến tour du lịch giá rẻ; theo dõi việc thanh toán qua POS, kịp thời phát hiện các trường hợp thanh toán qua POS trái phép, phối hợp với các cơ quan có liên quan xử lý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền.

Giao Ngân hàng nhà nước, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường và các sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài Chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông nghiên cứu báo cáo đánh giá toàn diện về tình trạng tour du lịch giá rẻ trên phạm vi toàn quốc và các tác động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự tại Công văn số 3890/BKHĐT-KTDV ngày 07/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản liên quan của các bộ, ngành Trung ương, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp để quản lý các hoạt động du lịch và các dịch vụ liên quan đảm bảo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý các cơ sở dịch vụ du lịch trên địa bàn, đảm bảo chặt chẽ, đúng các quy định của pháp luật và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

251 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h