Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường phối hợp thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

09/08/2019 12:22:21 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện Kết luận số 402-KL/TU ngày 03/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ tập trung thực hiện theo Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 26 (mở rộng), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Tăng cường phối hợp trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo

1. Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bám sát Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 20/11/2018; tăng cường phối hợp trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo.

2. Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện việc phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xem xét, chỉ đạo, xử lý khi có vấn đề phát sinh./.

219 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h