Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Kéo dài thời gian nuôi dưỡng đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

11/08/2019 16:36:06 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 928/SLĐTBXH-BTXH ngày 02/8/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đề nghị kéo dài thời gian nuôi dưỡng đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội.

Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Yên Bái

Sau khi xem xét, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý về chủ trương kéo dài thời gian nuôi dưỡng đối với trường hợp của Tráng A Tống, sinh ngày 16/9/1997 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 928/SLĐTBXH-BTXH ngày 02/8/2019.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm nghiên cứu, vận dụng, chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

215 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h