Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Bước chuyển trong công tác giảm nghèo ở Yên Bái

29/03/2018 10:54:32 Xem cỡ chữ Google
Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nên công tác giảm nghèo của tỉnh miền núi Yên Bái trong năm 2017 vừa qua đã thu được những kết quả tích cực; đời sống của người dân trên địa bàn toàn tỉnh từng bước được cải thiện…

Nhờ phát triển chăn nuôi, nhiều hộ gia đình ở huyện Trạm Tấu (Yên Bái) đã vươn lên thoát nghèo và có thu nhập ổn định.

Là tỉnh có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhìn chung còn hạn chế, chưa đồng bộ nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa; nguồn lực tại chỗ, tại địa phương cho công tác giảm nghèo còn khó khăn; một bộ phận người dân chưa quyết tâm vươn lên thoát nghèo, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước… Những đặc điểm này đã gây không ít khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở Yên Bái. Với mục tiêu hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo, tạo cơ hội cho người dân phát triển sản xuất, những năm qua, tỉnh Yên Bái đã ưu tiên lồng ghép các nguồn lực từ ngân sách nhà nước, xã hội hóa và lồng ghép nguồn lực từ Nghị quyết 30a, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững… Việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, dịch vụ; xây dựng các mô hình sản xuất tạo thu nhập và lợi ích kinh tế cao cũng đã được tập trung thực hiện có hiệu quả. Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể đã có những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ. Qua đó, đã kịp thời giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo sớm ổn định cuộc sống, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo.

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Yên Bái cũng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; thực hiện rà soát, điều chỉnh các quy hoạch gắn với triển khai chính sách hỗ trợ phù hợp, nhằm tập trung nguồn lực khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế để giúp người dân phát triển sản xuất; nhất là các hộ nằm trong diện nghèo và cận nghèo. Nhờ đó, đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Yên Bái đã giảm 5% so với năm 2016; chất lượng đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

Là một trong những “điểm sáng” về công tác giảm nghèo của tỉnh Yên Bái, huyện Trạm Tấu đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững; kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc nội dung của Chương trình. Hàng năm, huyện đã lập kế hoạch chi tiết việc thực hiện đề án theo phân bổ và lộ trình sát với nhu cầu vốn và tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về giảm nghèo; vận động người nghèo, hộ nghèo phát huy khả năng của bản thân, khơi dậy ý thức tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo. Cùng với đó, huyện Trạm Tấu đã huy động lồng ghép các nguồn lực, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình, chú trọng các hạng mục, nhu cầu thiết yếu của nhân dân như: hỗ trợ giống, phân bón, công cụ, kỹ thuật sản xuất, các công trình thủy lợi, đường, trường học, trạm y tế. Nhờ vậy đã góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội địa phương phát triển; tỷ lệ hộ nghèo đều giảm qua các năm... Đến nay, 100% các xã, thị trấn ở Trạm Tấu đều đã có đường ô tô và có hệ thống lưới điện quốc gia; đời sống văn hóa xã hội của người dân có nhiều chuyển biến; chất lượng cuộc sống được nâng lên; năng lực cán bộ cơ sở từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng chí Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu cho biết: Công tác giảm nghèo đã thiết thực hỗ trợ người dân địa phương có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Chỉ tính riêng trong năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Trạm Tấu đã giảm được 6,5%.

Tìm hiểu được biết, điểm nhấn quan trọng trong thực hiện công tác giảm nghèo ở Yên Bái đó là các địa phương trong tỉnh đã luôn chú trọng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất. Từ đó, Yên Bái đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa theo hướng tập trung, bước đầu tạo được thương hiệu nông sản hàng hóa như: vùng lúa, vùng chè, vùng cây ăn quả... Đặc biệt, với những chỉ đạo quyết liệt, Yên Bái đã thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi từ trồng lúa nương truyền thống kém hiệu quả sang trồng ngô đồi. Qua đó, vừa tạo cơ sở để giải quyết bài toán bảo đảm lương thực cho người dân vừa từng bước hình thành và phát triển vùng sản xuất ngô hàng hóa tại 3 huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Cùng với đó, nhiều vùng chuyên canh cây nông nghiệp khác cũng đã được phát triển và mở rộng góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân. Điển hình như vùng chuyên canh cây sơn tra ở các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải; vùng chè ở Suối Giàng, Phình Hồ, Púng Luông... Tính đến cuối năm 2017, số hộ nghèo của tỉnh Yên Bái đã giảm từ hơn 55.400 hộ, năm 2016 (chiếm 26,79%) xuống còn 45.100 hộ (chiếm 21,79%). Nhiều huyện có tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh như Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Cang Chải…

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2018, tỉnh Yên Bái đặt mục tiêu giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo, so với năm 2017. Theo đó, để triển khai thực hiện tốt hơn Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo nhanh và bền vững trong thời gian tới, Yên Bái sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong thực hiện công tác giảm nghèo; kết hợp một cách chặt chẽ, đồng bộ giữa việc thực hiện công tác giảm nghèo với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Rà soát thống kê đánh giá chính xác tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hàng năm, xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể đối với việc giảm nghèo theo từng tiêu chí. Đồng thời, thu hút, triển khai, lồng ghép các chương trình dự án với các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao./.

433 lượt xem
Theo Dangcongsan.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h