Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Yên Bái: Thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018

14/02/2020 10:05:54 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 13/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 234/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thành lập gồm 15 đồng chí. Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kinh phí hoạt động của Hội đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo chi từ nguồn kinh phí hàng năm được UBND tỉnh cấp cho nội dung thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo các quy định hiện hành.

136 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h