Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2018

14/06/2018 10:10:00 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2018 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. Đồng thời lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tham gia bình chọn cấp khu vực và cấp quốc gia trong năm 2018 được tổ chức tại tỉnh Ngệ An.

Ảnh minh họa

Đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trực tiếp đầu tư sản xuất tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được thực hiện một cách dân chủ, công khai và minh bạch; tuân thủ đúng các quy định của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Công Thương, quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn gửi hồ sơ và sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm về các thông tin liên quan đến các sản phẩm của mình.

Sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đang được sản xuất tại các cơ sở công nghiệp nông thôn và do chính cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn. Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm đó không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ và các quy định khác liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp.

Sản phẩm tham gia bình chọn được phân theo các nhóm như sau:

a. Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

b. Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thuỷ sản và đồ uống.

c. Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí.

d. Nhóm các sản phẩm khác.

Dự kiến thời gian tổ chức bình chọn: Thông báo Kế hoạch bình chọn đến các huyện, thành phố bằng văn bản trước ngày 15 tháng 6 năm 2018 và trên Website của Sở Công Thương Yên Bái.

Tổ chức bình chọn xong trước ngày 15 tháng 7 năm 2018.

Lựa chọn sản phẩm, tổng hợp hồ sơ tham gia bình chọn cấp khu vực trước ngày 25 tháng 7 năm 2018.

108 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h