Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hoàn thành Đại hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023

14/06/2018 13:28:03 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện Chỉ thị số 14 – CT/TU, ngày 23/12/2016 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023; Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở hoàn thành theo kế hoạch, bảo đảm nội dung và chất lượng. Đến nay có 180/180 (đạt 100%) cơ sở tổ chức xong đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn Mậu A, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội

Qua báo cáo, Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023 đã bám sát các văn bản hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Yên Bái về xây dựng văn kiện, công tác nhân sự Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội được tổ chức với nghi thức trang trọng, diễn ra theo đúng các nội dung trong chương trình làm việc. Báo cáo chính trị trình tại Đại hội có tính khái quát cao, sát với thực tiễn hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân ở cơ sở; thẳng thắn đánh giá các hạn chế, khuyết điểm và rút ra được một số bài học kinh nghiệm; đồng thời, nêu cụ thể các phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2018-2023, các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp sát với thực tế ở cơ sở; công tác bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy chế và phương án nhân sự được phê duyệt; các cơ sở đã làm tốt công tác phát động thi đua, có các công trình, phần việc cụ thể hướng về Đại hội.

Sau khi chỉ đạo đại hội điểm Hội Nông dân huyện Trấn Yên thành công, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá những ưu điểm và những tồn tại, khuyết điểm để rút kinh nghiệm cho các huyện, thành phố còn lại tổ chức tốt đại hội. Đến ngày 14/6 đã có 4 huyện là Trấn Yên, Văn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp huyện. Theo kế hoạch, 5 huyện, thị, thành phố còn lại sẽ tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018. Thời gian Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Yên Bái lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2018.

192 lượt xem
CTV: Cao Nga

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h