Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Về việc sử dụng xe ô tô các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái

18/03/2020 13:36:31 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong năm 2019, UBND tỉnh đã thực hiện sắp xếp, xử lý, mua mới xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương, đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị không có tiêu chuẩn sử dụng ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh bố trí xe ô tô để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn được giao. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến sau:

Ảnh minh họa.

Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị nghiêm túc thực hiện việc quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định tại quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh Yên Bái.

UBND tỉnh không bố trí, trang bị xe ô tô cho những cơ quan, tổ chức, đơn vị không có tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Đối với các cơ quan, đơn vị có chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung (có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7% trở lên) khẩn trương triển khai thực hiện việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung theo quy định tại Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Yên Bái.

Trường hợp các cơ quan có đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô mà có nhu cầu cần thiết sử dụng xe ô tô để phục vụ một số nhiệm vụ đặc thù đột xuất được giao: Giao cơ quan chủ quản xây dựng quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác để dùng chung giữa cơ quan chủ quản và các đơn vị trực thuộc, đảm bảo cho các đơn vị cấp dưới hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của tỉnh giao.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức; hướng dẫn việc khoán kinh phí sử dụng xe ô tô theo quy định.

221 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h