Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Trả lời kiến nghị của cử tri về xây dựng hệ thống lưới điện cho các thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia

12/07/2018 13:19:42 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII, cử tri kiến nghị đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện cho các thôn, bản chưa có điện lưới quốc gia tại các địa phương và đầu tư kinh phí xây dựng công trình nước sạch tự chảy cho nhân dân bản Hốc, xã Phan Thanh (huyện Lục Yên)

Điện lưới quốc gia được đưa về các xã vùng sâu của huyện Văn Chấn

Để thực hiện mục tiêu cấp điện từ lưới điện quốc gia cho các thôn, bản chưa có điện trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức lập và phê duyệt Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014 - 2020 (tại Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 14/10/2011; Quyết định 1910/QĐ-UBND ngày 22/10/2014), với tổng mức đầu tư 574.292 triệu đồng. Đến hết năm 2017, dự án đã được bố trí kế hoạch vốn để triển khai thực hiện với số vốn là 46.600 triệu đồng (ngân sách Trung ương: 40.000 triệu đồng, ngân sách địa phương: 6.600 triệu đồng), đã thực hiện cấp điện được cho 12 thôn, bản/tổng số 154 thôn, bản. Trong kế hoạch năm 2018, tỉnh đã bố trí kế hoạch vốn cho dự án là 10.000 triệu đồng (ngân sách Trung ương: 5.000 triệu đồng, ngân sách địa phương 5.000 triệu đồng) để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện. Giai đoạn 2018 - 2020 dự kiến sẽ được tiếp tục triển khai thực hiện với tổng số vốn là 90 tỷ đồng, trong đó vốn ODA do EU tài trợ là 70 tỷ đồng và đối ứng từ ngân sách địa phương 20 triệu đồng. Hiện nay, Bộ Công Thương đã có hướng dẫn chia tách Tiểu dự án và Sở Công Thương đang tổ chức công tác chuẩn bị đầu tư của Tiểu dự án theo quy định.

Về ý kiến của cử tri huyện Lục Yên đề nghị đầu tư kinh phí xây dựng công trình nước sạch tự chảy cho nhân dân bản Hốc, xã Phan Thanh

Trên cơ sở Văn bản số 248/SNN-CCTL ngày 17/3/2017 của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị xin chủ trương đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn huyện Lục Yên, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã có Tờ trình số 427/TTr-UBND ngày 24/7/2017 trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Kế hoạch Đầu tư đề nghị cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện Lục Yên, trong đó có công trình nước cho nhân dân xã Phan Thanh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Báo cáo số 261/BC-SNN ngày 28/6/2017 kiến nghị UBND tỉnh cho phép đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt bản Hốc, xã Phan Thanh. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang giao sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện trong kế hoạch năm 2019 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

150 lượt xem
Ban biên tập (tổng hợp)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h