Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Kinh tế

Tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2020

27/03/2020 13:31:57 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Để chủ động trong công tác chuẩn bị, sẵn sàng hộ đê, phòng, chống lụt bão năm 2020 nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra đối với những vùng có đê bảo vệ, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ, bão năm 2020.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Hoàn thành công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều và công trình đang thi công liên quan đến đê điều:

Đối với những sự cố đê điều đã xảy ra trong các mùa lũ, bão trước đây cần tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành việc xử lý; đồng thời lập phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa lũ, bão năm 2020; chủ động xử lý những sự cố phát sinh đột xuất trước, trong mùa lũ, bão và tu bổ thêm đối với các hạng mục cần thiết nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi có lũ, bão.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tu bổ, nâng cấp đê điều, duy tu bảo dưỡng chống xuống cấp hệ thống đê điều đảm bảo chất lượng, kịp thời đưa công trình vào hoạt động, phát huy hiệu quả chống lũ năm 2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan chỉ đạo các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình liên quan đến đê điều xong trước mùa lũ, bão năm 2020 và có phương án bảo đảm an toàn cho công trình khi có lũ, bão.

Đảm bảo an toàn các cống dưới đê trong lũ, bão

Đối với những cống qua đê đã xảy ra sự cố do lũ những năm trước, cống mới xây dựng nhưng chưa được vận hành trong điều kiện có lũ cao hoặc cống đang thi công cần phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các cống dưới đê, phát hiện các cống yếu, các cống bị hư hỏng để sửa chữa, hoành triệt cống tạm thời hoặc hoành triệt vĩnh viễn đối với các cống không đảm bảo an toàn; đối với các cống xung yếu phải có phương án bảo vệ do cấp có thẩm quyền phê duyệt và giao cụ thể trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân để chủ động chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện; lập phương án cấp nước (hoặc tiêu) hỗ trợ để hạn chế mức độ ảnh hưởng do việc hoành triệt cống.

Việc sử dụng cống dưới đê trong mùa lũ phải chấp hành nghiêm ngặt quy trình đóng, mở. Đối với những cống chưa có quy trình vận hành, Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn chỉ đạo tổ chức xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước mùa lũ, bão để áp dụng ngay trong năm 2020.

Đối với cống do các Công ty Quản lý khai thác công trình thủy lợi quản lý, đơn vị quản lý phải có quy chế, phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị và địa phương trong việc thực hiện phương án bảo vệ, xử lý các sự cố.

Đối với những cống dưới đê khác, giao cho Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ định ngay tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý, vận hành.

Chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong lũ, bão

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành tổng kiểm tra đánh giá, hiện trạng hệ thống đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều; xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án hộ đê tương ứng với từng tuyến đê, từng khu vực trọng điểm theo phương châm "4 tại chỗ”; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được duyệt.

Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo các cấp, các ban, ngành của huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đê điều đặc biệt là các vị trí đê xung yếu, trọng điểm; chuẩn bị sẵn sàng tổ chức phương án hộ đê, phương án ứng phó trong điều kiện xẩy ra bão, lũ lớn, lũ cực lớn.

Căn cứ Kế hoạch phòng chống thiên tai, Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ, hộ đê cho từng tuyến. Ngoài số vật tư dự trữ của Nhà nước hiện có trên địa bàn, cần có kế hoạch huy động vật tư trong nhân dân trong trường hợp có sự cố xảy ra (kể cả vật tư, thiết bị của các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn). Tổ chức diễn tập phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy và thông tin hai chiều để bổ khuyết kịp thời những thiếu sót, tồn tại; tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hộ đê, đặc biệt là lực lượng quân đội được bố trí trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân các huyện có đê điều phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quán triệt, hướng dẫn; đồng thời kiểm tra, giám sát các xã, phường ven đê điều trong việc tổ chức lực lượng và thực hiện công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu đảm bảo an toàn cho đê điều, cống; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và báo cáo kịp thời khi xảy ra sự cố đê điều.

Tổ chức phát quang mái đê, chân đê, trong phạm vi bảo vệ đê điều để phục vụ công tác tuần tra canh gác và xử lý sự cố giờ đầu trong mùa mưa lũ.

Công tác quản lý đê điều:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn; kiên quyết ngăn chặn, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành quyết định cho phép của chủ đầu tư các công trình liên quan đến đê điều theo quy định của Luật Đê điều.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Chỉ đạo xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm mặt đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê gây ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ trước ngày 15/5/2020.

197 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h