Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hội thảo học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Cổng Thông tin điện tử các tỉnh, thành phố năm 2018

26/10/2018 12:01:28 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 26/10, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Cổng TTĐT Chính phủ tổ chức Hội thảo học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Cổng Thông tin điện tử các tỉnh, thành phố năm 2018.

Dự Hội thảo, đồng chí Vi Quang Đạo - Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính Phủ; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Yên Bái. Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, đại diện Trung tâm Công nghệ và Thông tin, Cổng Thông tin điện tử các tỉnh, thành phố.

Tham dự Hội thảo học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Cổng Thông tin điện tử các tỉnh, thành phố năm 2018 có 27 Cổng Thông tin điện tử (TTĐT) các tỉnh, thành phố gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An.

Về mô hình quản lý, có 25/27 Cổng TTĐT tỉnh, thành phố quản lý theo mô hình là đơn vị sự nghiệp, 2 Cổng TTĐT tỉnh hoạt động là một phòng thuộc Văn phòng UBND tỉnh (Lào Cai, Thanh Hóa). Trong đó, có 23 Cổng TTĐT trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; 4 Cổng TTĐT tỉnh, thành phố trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, hiện tại cũng có một số tỉnh, thành phố đang thực hiện đề án chuyển Cổng TTĐT từ sở Thông tin và Truyền thông về Văn phòng UBND tỉnh.

Những năm gần đây, Cổng Thông tin điện tử các tỉnh, thành phố đã hoạt động tích cực, khẳng định được vai trò là địa chỉ cung cấp, công bố thông tin chính thống của UBND các tỉnh, thành phố trên mạng internet, định hướng được thông tin báo chí và dư luận xã hội, là cầu nối giao tiếp thông tin hai chiều giữa Chính quyền với nhân dân.

Cổng Thông tin điện tử các tỉnh, thành phố đã liên kết, tích hợp thông tin các trang thành viên của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân có thể khai thác, sử dụng, nắm bắt được chính xác và đầy đủ thông tin về sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh cũng như chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước các cấp, giúp cho các tổ chức, cá nhân có thể tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương. Tích cực cung cấp thông tin báo chí trong tỉnh, trong nước, quốc tế và hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước. Các thông tin của Cổng mang tính đặc thù tập trung vào công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của địa phương.

Cổng TTĐT các tỉnh, thành phố đã bám sát Nghị định số 43 của Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Đăng tải đầy đủ các văn bản QPPL, văn bản chỉ đạo điều hành; cập nhật đầy đủ các TTHC của các Sở, ban, ngành, quận huyện theo quyết định công bố của Chủ tịch UBND; Chỉ dẫn đầy đủ các cuộc gọi của công dân. Đưa thông tin đến với người dân, doanh nghiệp, giúp họ nắm vững và áp dụng đúng đắn các chủ trương, chính sách của tỉnh, tạo cầu nối để họ tiếp xúc với chính quyền một cách nhanh chóng, thuận tiện và đưa việc giải quyết các thủ tục hành chính bằng các dịch vụ trực tuyến trên mạng.

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu được quan tâm thực hiện. Đã xây dựng, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, các dữ liệu cơ bản thuộc các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tiềm năng thế mạnh, thông tin cơ bản về các đơn vị hành chính, các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thuộc tỉnh…

Cùng với việc cung cấp thông tin báo chí, thông tin dữ liệu, Cổng TTĐT các tỉnh, thành phố còn cấp dịch vụ hành chính công phục vụ công dân, doanh nghiệp. Là đầu mối tiếp nhận câu hỏi, ý kiến, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh...

Tổ chức thực hiện giao lưu, giao ban, tọa đàm, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác giữa Chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước với nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử nhằm định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Trong thời gian qua, Cổng TTĐT các tỉnh, thành phố đã khẳng định được vị thế, tầm quan trọng trong việc thông tin công tác chỉ đạo, điều hành về mọi mặt kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh; định hướng thông tin và là cầu nối giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh. Một số tỉnh đi đầu trong hoạt động cung cấp thông tin trên Cổng như Thành phố Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nghệ An, Yên Bái…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đánh giá cao sáng kiến về tổ chức Hội thảo học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Cổng Thông tin điện tử các tỉnh, thành phố.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, UBND tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng CNTT trong mọi mặt đời sống xã hội, giúp các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí, giúp chính quyền các cấp nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo điều hành, công khai minh bạch và chống tham nhũng, lãng phí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đã xây dựng quy hoạch phát triển CNTT giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020. Có kế hoạch, bước đi rất cụ thể và thiết thực, đã xây dựng và vận hành có hiệu quả Cổng thông tin điện tử tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Chỉ đạo tích cực việc hoàn thiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái , triển khai dịch vụ công trực tuyến, hệ thống giao ban trực tuyến.

Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay việc xây dựng Chính quyền điện tử phù hợp với xu hướng phát triển Chính phủ điện tử trên thế giới đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với chính quyền các địa phương và quan trọng là phải vận hành có hiệu quả hơn Cổng Thông tin điện tử, đẩy mạnh triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của Chính quyền các cấp hướng tới Chính phủ điện tử thời kỳ công nghệ 4.0, thúc đẩy công tác cải cách hành chính phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Trong thời kỳ công nghệ phát triển việc lựa chọn giải pháp, công nghệ ứng dụng có hiệu quả và có chiến lược dài, tránh lỗi thời lạc hậu là việc rất khó, đòi hỏi từ cán bộ lãnh đạo đến đội ngũ kỹ thuật phải có tầm nhìn và định hướng lâu dài mới đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới là tiếp thu được tinh hoa của khoa học công nghệ; phải làm chủ được công nghệ để không gây lãng phí thời gian, công sức. Cổng TTĐT phải tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh việc cung cấp thông tin đến với người dân, định hướng dư luận, tạo sự chuyển biến tích cực trong xã hội phục vụ nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.

Để Hội thảo thực sự có chất lượng, hiệu quả đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi thảo luận làm rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của của hệ thống Cổng Thông tin điện tử; những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ kinh nghiệm và bàn những giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển hệ thống Cổng Thông tin điện tử, phục vụ đắc lực cho công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tốt nhu cầu khai thác thông tin và triển khai các dịch vụ hành chính công của người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí mong muốn Cổng TTĐT Chính phủ tiếp tục nắm bắt tình hình và kết quả hoạt động của Cổng TTĐT các tỉnh, thành phố và kiến nghị với các địa phương để ban hành những chính sách, quy định phù hợp giúp Cổng TTĐT các tỉnh hoạt động hiệu quả hơn. Đối với Cổng Thông tin điện tử các tỉnh, thành phố tăng cường các hoạt động trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong việc duy trì và phát triển hệ thống Cổng TTĐT tỉnh nhằm phát huy tối đa vai trò hoạt động của Cổng TTĐT trong phục vụ chỉ đạo, điều hành và nhu cầu khai thác thông tin và triển khai các dịch vụ hành chính công của người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Vi Quang Đạo - Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính Phủ phát biểu tại Hội thảo.

Dự Hội thảo, đồng chí Vi Quang Đạo - Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính Phủ nhấn mạnh: Việc tổ chức Hội thảo học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động Cổng Thông tin điện tử các tỉnh, thành phố năm 2018 có ý nghĩa quan trọng, không chỉ gắn kết hoạt động Cổng TTĐT tỉnh, thành phố với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và cũng là dịp để thảo luận, đánh giá về mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Cổng TTĐT các tỉnh, thành phố. Từ đó có định hướng, chỉ đạo thống nhất và phát huy hơn nữa vai trò hoạt động của hệ thống cổng TTĐT, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ nhu cầu thông tin và triển khai các dịch vụ hành chính công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, trao đổi tại hội thảo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tổng hợp các ý kiến đề xuất báo cáo Văn phòng Chính phủ và kiến nghị cấp có thẩm quyền về sự thống nhất mô hình cổng thông tin điện tử tại các tỉnh, thành phố.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới cổng TTĐT các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác để đẩy mạnh và phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống cổng TTĐT.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thảo luận đóng góp các ý kiến, kinh nghiệm thực tiễn tập trung vào các vấn đề: Về công tác quản lý, vận Hành Cổng TTĐT; về tăng cường giao tiếp điện tử của chính quyền với người dân, doanh nghiệp thông qua Cổng TTĐT; kinh nghiệm xây dựng, duy trì tổng đài hỗ trợ Thủ tục hành chính cho nhân dân; kinh nghiệm tổ chức sản xuất chương trình cung cấp thông tin đa phương tiện trên Cổng TTĐT; cách thức tổ chức, phương pháp, quy trình cung cấp thông tin cho báo chí; cách thức tổ chức các cuộc đối thoại, tọa đàm trực tuyến với nhân dân; kinh nghiệm về việc tuyên truyền thông tin chỉ đạo, điều hành trên Cổng Thông tin điện tử; ứng dụng CNTT liên thông các hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh…

Các đại biểu cũng có ý kiến đề nghị Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đề xuất với Văn phòng Chính phủ phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cho Chính phủ ban hành văn bản quy định rõ cơ cấu, tổ chức bộ máy của Cổng TTĐT các cấp để hoạt động thống nhất và ổn định; Định kỳ hàng năm, chủ trì tổ chức giao ban đánh giá tình hình hoạt động, công tác nghiệp vụ của Cổng TTĐT các địa phương. Từ đó định hướng cho Cổng TTĐT các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động nhằm nâng chất lượng và hiệu quả chuyên môn; có hướng dẫn về xây dựng quỹ nhuận bút và chi tiêu nhuận bút thống nhất trên toàn quốc để Cổng TTĐT các địa phương thực hiện; tổ chức tập huấn công tác chuyên môn cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Cổng TTĐT các địa phương…

Tại Hội thảo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Cổng Thông tin điện tử các tỉnh, thành phố đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong thời gian tiếp theo để đẩy mạnh và phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống Cổng Thông tin điện tử trong giai đoạn mới.

Đồng chí Vi Quang Đạo - Tổng Giám đốc Cổng TTĐT Chính Phủ và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Chiến Thắng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự hội thảo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chí Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại hội thảo.

 

 

 

Các đại biểu dự Hội thảo.

 

Đại diện Cổng TTĐT các tỉnh, thành phố ký biên bản ghi nhớ hợp tác.

 

592 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h