Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

HĐND tỉnh: Giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố năm 2018

29/10/2018 17:45:32 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Chiều 29/10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố năm 2018 đánh giá kết quả hoạt động HĐND 10 tháng, phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh phát biểu kết luận hội nghị.

Tham gia Hội nghị có Lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, lãnh đạo chuyên trách các Ban của Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Theo báo cáo trong 10 tháng năm 2018, hoạt động HĐND hai cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và hoàn thành chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND được nâng lên rõ rệt. Các đại biểu HĐND có trách nhiệm trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội. Vai trò, vị thế của cơ quan dân cử ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Thường trực HĐND tỉnh và cấp huyện đã giúp HĐND cùng cấp tổ chức thành công 11 kỳ họp, thông qua 42 nghị quyết. Trong đó HĐND tỉnh tổ chức 2 kỳ họp thông qua 14 nghị quyết; HĐND cấp huyện tổ chức 9 kỳ họp, thông qua 28 nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND hai cấp được thông qua đảm bảo đúng thẩm quyền kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nội dung nghị quyết bám sát tình hình thực tế ở địa phương và có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Hoạt động giám sát, khảo sát, kiểm tra có nhiều đổi mới, nhất là việc lựa chọn nội dung, lĩnh vực giám sát đến các hình thức, cách thức giám sát; đã có sự tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề bức xúc trong đời sống nhân dân.

Trong 10 tháng đầu năm, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát 8 chuyên đề tại các huyện, thị xã, thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan. Thường trực HĐND và các Ban của HĐND cấp huyện đã tiến hành 68 cuộc giám sát. Ngoài ra, đã tổ chức các đoàn khảo sát một số nội dung phục vụ hoạt động giám sát và thẩm tra; tiến hành kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của HĐND cùng cấp, kiểm tra việc phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Qua hoạt động giám sát đã tiến hành đôn đốc, theo dõi, xử lý tốt các ý kiến, kiến nghị sau giám sát và các ý kiến khác của cử tri. Đã giúp cho công tác triển khai tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị có chuyển biến và hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Trong 10 tháng năm 2018, HĐND tỉnh đã tổ chức 13 hội nghị tiếp xúc cử tri với gần 1.400 cử tri tham dự, có 170 lượt ý kiến, kiến nghị gửi đến HĐND tỉnh; đối với HĐND cấp huyện, công tác tiếp xúc cử tri được tiến hành đúng quy định, đã tổ chức 125 cuộc tiếp xúc cử tri, với trên 300 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo thẩm quyền, Thường trực HĐND đã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp HĐND, đồng thời có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xem xét, giải quyết và có báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nhìn chung, các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND đã được Ủy ban nhân dân và các cơ quan liên quan trả lời và giải quyết theo quy định.

Các đại biểu thảo luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, nêu rõ nguyên nhân của những tồn tại hạn chế, chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong hoạt động Hội đồng nhân dân.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Tiến Thịnh đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND hai cấp trong 10 tháng 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn thảo luận, trao đổi đồng thời có những ý kiến đề xuất, kiến nghị để hoạt động của HĐND hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn thành chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã giải trình và trao đổi một số vấn đề thắc mắc của các đại biểu nêu ra tại hội nghị.

Trong 2 tháng cuối năm 2018, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND hai cấp cần tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, phòng chuyên môn của Ủy ban nhân dân trong việc xây dựng các dự thảo nghị quyết, tờ trình trình kỳ họp; chuẩn bị tốt các nội dung và các điều kiện tổ chức tốt kỳ họp cuối năm. Trong đó thực hiện tốt nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu, tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án, tờ trình trình kỳ họp…

Tập trung giám sát theo chương trình kế hoạch, trong đó tập trung giám sát các vấn đề phát sinh có tính chất nóng ảnh hưởng lớn đến đời sống và dư luận xã hội; giám sát các ý kiến kiến nghị của cử tri của cấp mình; Tổ chức tiếp xúc cử tri đúng luật, hiệu quả, để các cuộc tiếp xúc cử tri đảm bảo phát huy dân chủ cao nhất, công khai và đúng luật định; tăng cường đẩy mạnh đổi mới phương thức công tác của Thường trực HĐND, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND.

 

341 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h