Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

02/11/2018 13:12:34 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 2/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2018.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận phiên họp

Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện các Ban của HĐND tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế, Cục Thống kê tỉnh; Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ban Quản lý Dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, các Ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh; Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái.

Trong tháng 10, UBND tỉnh đã ban hành 847 văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp, tiến độ xây dựng nông thôn mới, triển khai các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm của tỉnh; tập trung gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư; ban hành và tổ chức thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử; rà soát tiến độ giải ngân của các dự án; công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai các công trình, dự án trọng điểm, dự án khởi công mới của tỉnh, nhất là các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách…

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình phát triển KT - XH

Trong 10 tháng năm 2018, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 306.517 tấn, bằng 102,1% kế hoạch, tăng 420,8 tấn so với cùng kỳ năm 2017.

Đến tháng 10/2018, tổng diện tích đất có rừng toàn tỉnh đạt 461.366 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%. Diện tích trồng rừng 10 tháng ước đạt 13.997 ha, bằng 93,3% kế hoạch, tăng 552 ha so với cùng kỳ năm 2017; số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới đạt 6 xã, bằng 50% kế hoạch; lũy kế số xã đạt tiêu chí nông thôn mới là 39 xã, bằng 87% kế hoạch.

Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng so với cùng kỳ năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10/2018 tăng 8,86% so với tháng trước, tăng 21,64% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 7,14% so với cùng kỳ năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 7.693,4 tỷ đồng, bằng 80,9% kế hoạch.

Dự ước tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2018 ước đạt 106,3 triệu USD, bằng 88,8% kế hoạch, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2017; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.971 tỷ đồng, bằng 89% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2017; tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 9.050 tỷ đồng, bằng 82,2% kế hoạch, tăng 10,4% (tương đương 854 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2017…

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác khám chữa bệnh được duy trì và thực hiện tốt. Công tác lao động, việc làm và an sinh xã hội được quan tâm, các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, không phát sinh các vụ việc phức tạp.

Đại biểu phát biểu đề xuất các giải pháp thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT - XH năm 2018.

Tại phiên họp, các đại biểu đánh giá làm rõ những kết quả và phân tích nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và dự báo khả năng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu và đề ra giải pháp trọng tâm 2 tháng cuối năm để đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trên địa bàn năm 2019; việc triển khai kế hoạch đầu tư công. Giải pháp về thu ngân sách và hoàn thành dự toán ngân sách của tỉnh năm 2018; tình hình phát triển quỹ đất; kết quả thực hiện hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có hỗ trợ an sinh xã hội và khôi phục sản xuất. Đánh giá về tình hình thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, mô hình sản xuất nông lâm nghiệp; việc thực hiện Nghị quyết số 11 của HĐND tỉnh về một số nội dung chủ yếu trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2018. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì ổn định và tiếp tục đà phát triển, 8/12 chỉ tiêu phát triển KT - XH chủ yếu có kết quả thống kê đã đạt trên 85% kế hoạch năm. Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu phát triển KT - XH chưa đạt so với kế hoạch và chỉ tiêu phấn đấu như: Tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp cơ bản đạt kế hoạch 10 tháng nhưng vẫn còn thấp so với chỉ tiêu phấn đấu; thu ngân sách đảm bảo dự toán 10 tháng, song số phấn đấu còn phải thu đến hết năm rất cao; tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước đã giải ngân hết tháng 10/2018 mới đạt 59% kế hoạch vốn giao; Tai nạn giao thông trong 10 tháng giảm ở cả 3 tiêu chí, nhưng số vụ và số người chết trong tháng lại gia tăng so với tháng trước…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11/2018, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục bám sát Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết 35/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, huy động mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phấn đấu đến hết tháng 12/2018 hoàn thành và hoàn thành vượt mức 31 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nỗ lực phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khoảng 6,5%.

Trong đó, tập trung cao độ thực hiện đối với các chỉ tiêu còn đạt thấp như: Sản xuất nông nghiệp, số xã đạt chuẩn nông thôn mới, giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư phát triển ...

Thủ trưởng các sở, ngành chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của mình.

Đồng chí đề nghị các ngành cần chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII; hoàn thành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh trình UBND tỉnh trước 05/11, ban hành trước ngày 10/11; tiếp tục hoàn thiện dự thảo kế hoạch phát triển KT - XH, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tiếp tục hoàn thiện Chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh theo Quy chế làm việc; tiếp tục rà soát tình hình triển khai các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020. 

Các sở, ngành chủ trì tham mưu thực hiện chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các đề án, chính sách thuộc lĩnh vực được phân công, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/11/2018.

Về nhiệm vụ cụ thể:

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2018. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp đạt từ 4,3% - 4,5%; khẩn trương hoàn thành các tiêu chí, thủ tục, hồ sơ để thẩm định, công nhận xã đạt tiêu chí nông thôn mới năm 2018; đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai sản xuất vụ Đông năm 2018 đảm bảo lịch thời vụ.

Theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi để chủ động phương án phòng, chống; làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, cháy rừng.

Hoàn thiện bộ tiêu chí, quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu; mô hình R-VAC mẫu, mô hình VAC mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

Giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành việc hướng dẫn chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị như ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch tại cuộc họp ngày 24/10/2018.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy gia tăng giá trị các chỉ tiêu sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ năm 2018. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) đạt 10.000 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 14.000 tỷ đồng. Duy trì, tăng cường hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu dùng nội tỉnh và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tịch hành chính (TTHC) tiếp nhận từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công (PVHCC) tỉnh, nhất là ở một số sở, ngành có các TTHC phức tạp, dễ quá hạn như Sở Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp.

Đồng chí đề nghị Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành tham mưu ban hành quy trình giải quyết TTHC liên thông, TTHC có kết quả giải quyết là quyết định của UBND tỉnh; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019; xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019; tổ chức diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp tháng 11/2018: Chủ đề của tháng tập trung vào giải quyết những khó khăn trong việc thực hiện thủ tục thuế, nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp những tháng cuối năm.

Rà soát, nghiên cứu cơ chế khuyến khích các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương trong tháng 11/2018.

Về xây dựng Đề án “Xây dựng mô hình đô thị thông minh tỉnh Yên Bái” gắn với Chính quyền điện tử giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành tham mưu triển khai xây dựng đề án.

Về lĩnh vực xây dựng cơ bản: Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch, nhất là đối với các dự án trọng điểm của tỉnh theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục các công trình hạ tầng bị hư hỏng do bão lũ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; rà soát, báo cáo giám sát đầu tư các dự án đang tạm dừng, giãn hoãn tiến độ, đề xuất phương án xử lý đối với từng dự án cụ thể.

Giao Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị báo cáo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về lĩnh vực thu chi ngân sách: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Kho bạc nhà nước, các ngành, địa phương rà soát, chỉ đạo tiến độ thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu chỉ tiêu thu ngân sách tháng 11 đạt 400 ÷ 450 tỷ đồng.

Cục Thuế tỉnh tiếp tục tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu, chuyển giá; thành lập các tổ công tác hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp thực hiện thu, nộp ngân sách để đạt mục tiêu đảm bảo thu cân đối và đảm bảo dự toán phấn đấu.

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; không bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ chi không thường xuyên ngoài kế hoạch, dự toán. Thực hiện việc công khai thông tin tài sản công trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, khắc phục thiệt hai thiên tai, bão lũ đối với người dân của các địa phương.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hoàn thành việc rà soát, xét chuyển công tác và hợp đồng giáo viên thuộc sự nghiệp giáo dục và đào tạo, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 10/11/2018. Phối hợp, đôn đốc các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án khởi công mới nguồn vốn sự nghiệp giáo dục đã được UBND tỉnh phân khai.

Giao Sở Y tế chủ trì, duy trì thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh, đồng thời thành lập tổ công tác giải quyết vướng mắc trong thực hiện BHYT; rà soát tổng thể thực trạng, khó khăn, tồn tại, vướng mắc, nhất là việc kiểm soát, quản lý, sử dụng và đánh giá hiệu quả sử dụng Quỹ BHYT trên địa bàn.

Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, duy trì thực tốt công tác an sinh xã hội; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người có công và các đối tượng chính sách khác, đối tượng bảo trợ xã hội; lưu ý hoàn thành nhà ở cho người có công; hoàn thành việc rà soát, công bố hộ nghèo, hộ cận nghèo 2018. Chủ động rà soát, nắm chắc tình hình thiếu đói của các hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ kịp thời, nhất là thời điểm cuối năm.

Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đề án Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù miền Tây; Đề án Xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025; hồ sơ đề nghị UNESCO ghi danh nghệ thuật Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch, chú trọng hơn nữa phát triển du lịch cộng đồng; tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng hướng về cơ sở.

Về lĩnh vực thông tin và truyền thông: Sớm trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương để phê duyệt và triển khai thực hiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái phiên bản 1.0; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để triển khai và đưa hệ thống giao ban trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo duy trì thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động chỉ đạo, điều hành, tình hình phát triển KT - XH của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng thời lượng tuyên truyền về các hoạt động thi đua, cổ vũ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và nhân dân cùng phấn đấu để hoàn thành kế hoạch phát triển KT - XH của tỉnh năm 2018.

Về quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; duy trì thường xuyên hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường các hoạt động phòng, chống tội phạm trên các lĩnh vực.

Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại tố cáo.

Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách đối với các nhiệm vụ ngành đã có văn bản tham mưu gửi UBND tỉnh, các sở ngành nhưng chậm được xem xét xử lý, phê duyệt.

458 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h