Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao trong năm 2019

12/01/2019 07:58:26 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Năm 2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam; nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt cấp ủy, chính quyền và các ngành đã được nâng lên rõ nét; hiểu biết quyền lợi, trách nhiệm chính sách pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của chủ sử dụng lao động, người lao động và nhân dân từng bước được nâng lên.

Năm 2019, BHXH tỉnh tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao

Trong năm 2018, BHXH tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định của Chính phủ, chỉ tiêu kế hoạch của BHXH Việt Nam giao công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Phối hợp với Ngành Bưu điện tiếp tục duy trì và mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, bố trí các điểm thu, đào tạo cấp chứng chỉ cho nhân viên đại lý thu và yêu cầu đến từng thôn, bản, tổ dân phố. Kết thúc năm 2018, BHXH tỉnh Yên Bái đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch của BHXH Việt Nam giao. Số người tham gia BHXH bắt buộc là 53.496 người, đạt 100,5% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao; 3.956 người tham gia BHXH tự nguyện; 42.326 người tham gia BHTN, đạt 100,8% kế hoạch; 788.822 người tham gia BHYT, đạt 101,4% kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96%. Tỷ lệ nợ BHXH ở mức 1,03% (thấp hơn 1,47% so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao).

Cùng với đó, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh Yên Bái đã triển khai, thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; thực hiện đúng các quy trình, thủ tục cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; kịp thời thực hiện việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia mới trong năm theo hướng cải cách TTHC nhằm giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho đơn vị và cá nhân tham gia. Trong năm đã cấp 19.580 sổ BHXH, trong đó cấp mới trên 6 nghìn sổ; cấp mới 170.369 thẻ BHYT.

Cũng trong năm 2018, BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH cấp huyện và các Tổ thẩm định thực hiện đúng quy trình về rà soát và trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH. Tính đến 31/12/2018, đã bàn giao 53.201 sổ BHXH cho người lao động; tập trung rà soát lại dữ liệu hộ gia đình để phục vụ tốt cho công tác cấp mã số BHXH (mã định danh cho người tham gia và thực hiện đổi 100% thẻ BHYT đã đồng bộ dữ liệu hộ gia đình theo mã số BHXH); thường xuyên rà soát, đối chiếu, tổng hợp số thẻ BHYT cấp trùng và thực hiện giảm trừ số tiền tương ứng với số thẻ BHYT đã cấp trùng trong quý. Năm 2018 toàn tỉnh đã thực hiện giảm trừ 479 thẻ BHYT trùng, với số tiền giảm trừ tương ứng 267,7 triệu đồng.

Bên cạnh việc chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố kịp thời tiếp nhận và giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động, đúng quy định, BHXH tỉnh đã tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Luật BHXH, Luật BHYT (sửa đổi), Luật An toàn vệ sinh lao động; hướng dẫn thực hiện quy định về hồ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN theo hướng cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ thẻ và giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN theo quy định của BHXH Việt Nam; Tổ chức thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH qua hệ thống dịch vụ bưu chính công, nhằm tạo thuận lợi cho người tham gia. Đã giải quyết chế độ cho 38.511 người, lượt người, trong đó, 1.144 người hưởng BHXH hàng tháng; gần 2.500 người hưởng trợ cấp thát nghiệp; trên 29.500 lượt người hưởng BHXH ngắn hạn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức); trên 5.300 người hưởng chế độ 1 lần.

Trong năm 2018, BHXH tỉnh Yên Bái quyết tâm cùng toàn ngành BHXH đẩy mạnh cải cách TTHC; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ, như: Tiếp nhận và ứng dụng thêm phần mềm nghiệp vụ; phần mềm quản lý chi trả chế độ ngắn hạn, nâng cấp và thực hiện các phần mềm quản lý nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; phần mềm quản lý hệ thống văn bản; ứng dụng quản lý tốt dữ liệu tập trung, cấp mã số định danh quản lý người tham gia BHXH, BHYT trên cơ sở dữ liệu hộ gia đình; đưa 8 TTHC ra thực hiện tại Trung tâm hành chính công của tỉnh. Duy trì thực hiện tốt mô hình “Một cửa” liên thông tại 9/9 BHXH huyện. Toàn Ngành thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm cải cách hiệu quả TTHC; đổi mới, nâng cao chất lượng tinh thần, thái độ phục vụ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và tổ chức, doanh nghiệp; Phổ biến quán triệt Chỉ thị số 3677/CT-BHXH ngày 20/09/2018 về việc Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, cải cách TTHC, thực hiện đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của CCVC.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai kịp thời các văn bản của Chính phủ, các Bộ ngành liên quan đến các lĩnh vực công tác đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong ngành. Tổ chức triển khai đồng bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ, trong đó giao chỉ tiêu kế hoạch thu - chi, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cụ thể cho BHXH cấp huyện và phòng chức năng; tăng cường các giải pháp thu nợ và mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, quyết tâm phấn đấu trong năm 2019 hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao.

Tập trung rà soát, bổ sung dữ liệu hộ gia đình để kịp thời cấp thẻ BHYT cho người tham gia. Tổ chức thực hiện tốt công tác cấp, quản lý phôi sổ BHXH, phôi thẻ BHYT và kịp thời triển khai việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử theo quy định, hướng dẫn của BHXH Việt Nam

Tổ chức quản lý tốt các nguồn thu - chi theo đúng quy định; tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng, đủ các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia. Phối hợp với ngành Bưu điện chi trả kịp thời chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng thụ hưởng.

Tổ chức thực hiện đảm bảo quyền cho người khám chữa bệnh BHYT. Tăng cường công tác giám định BHYT tập trung tại các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của BHXH Việt Nam. Tích cực kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện chi phí bất hợp lý. Kiên quyết từ chối thanh toán đối với các cơ sở khám chữa bệnh BHYT có biểu hiện trục lợi quỹ BHYT.

Tập trung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.  Tiếp nhận và phối hợp với các ngành chức năng liên quan để giải quyết xử lý nhanh chóng, dứt điểm, đúng quy định của pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có).

Phối hợp với các cơ quan truyền thông và các ngành liên quan nâng cao hiệu quả, đổi mới phương thức tuyên truyền nhằm giúp người dân, doanh nghiệp, đơn vị hiểu đúng về quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT để các đơn vị, cá nhân tự giác tham gia, chấp hành đúng quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách TTHC. Nghiêm túc thực hiện các quy định về giảm thủ tục, quy trình, thời gian giải quyết TTHC, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, đơn vị giao dịch với cơ quan BHXH từ tỉnh đến huyện. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ, quản lý điều hành đồng bộ toàn ngành.

Tăng cường đổi mới công tác quản lý cán bộ, chú trọng và nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ quản lý. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện đúng nội quy, quy chế làm việc. Thường xuyên, giám sát, kiểm tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ , công chức, viên chức trong ngành. Đồng thời biểu dương kịp thời gương điển hình tiên tiến, kiên quyết xử lý nghiêm minh các tập thể, cá nhân vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

160 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h