Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Chính trị

Lục Yên triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018

11/10/2018 15:45:26 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên tổ chức hội nghị lần thứ 14 (mở rộng), đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

Quang cảnh Hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy Lục Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của huyện, đạt được những kết quả tích cực, đảm bảo tốt công tác quốc phòng - an ninh.

Về công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra. Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên, trong 9 tháng đã kết nạp 133 đồng chí, đạt 66,5% kế hoạch. Về phát triển kinh tế, tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt trên 57 nghìn tấn; Làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ hơn 320ha chè hiện có, sản lượng chè búp tươi ước đạt 1.800 tấn; Trồng mới 160ha cây ăn quả; Trồng mới trên 1.800ha rừng. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt trên 1 nghìn tỷ đồng, bằng gần 72% kế hoạch; Thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt trên 115 tỷ đồng, bằng 67,76% dự toán tỉnh giao, bằng 64% kế hoạch của huyện. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả khả quan, đến nay toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Công tác chuẩn bị các thủ tục đầu tư xây dựng các công trình dự án được tập trung chỉ đạo, hoàn thiện thủ tục đầu tư nhiều công trình, dự án. Công tác quản lý đất đai có nhiều tiến bộ. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. Ngành giáo dục duy trì được thành tích cao. Hoạt động văn hóa đã tạo ra sự thay đổi cơ bản về môi trường nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt. Chủ động phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo sát sao, có nhiều tiến bộ. Hoạt động của các cơ quan khối nội chính đạt kết quả khá tốt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Những tháng cuối năm 2018, huyện Lục Yên tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình thuộc các tiêu chí huyện NTM; chỉ đạo tập trung thu ngân sách, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, đảm bảo an ninh - quốc phòng; nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

272 lượt xem
CTV: Khắc Điệp

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h