Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

11/06/2019 07:28:02 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Việc triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Luật đến mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ cho lực lượng Kiểm lâm, bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng và các lực lượng khác hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Cán bộ, chiến sĩ Hạt Kiểm lâm huyện Văn Yên (Yên Bái) tuyên truyền vận động người dân trồng và bảo vệ rừng

Theo đó, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, tỉnh Yên Bái tiếp tục tổ chức tập huấn, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật với nội dung và hình thức đa dạng, phù hợp với từng địa phương, đơn vị và đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân và cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

Tổ chức rà soát toàn diện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Bảo vệ và phát triển rừng do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành còn hiệu lực để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức rà soát, xây dựng điều chỉnh lại khung giá rừng trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với quy định của Luật trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Cùng với đó là nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm, bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực Lâm nghiệp thông qua việc thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ cho lực lượng Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của các chủ rừng và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong công tác bảo vệ và phát triển rừng của các tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp theo đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã; làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp.

420 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h