Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

UBND huyện Yên Bình yêu cầu triển khai sử dụng mã bưu chính trên phong bì

08/11/2018 10:14:47 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Để việc chuyển phát thư từ, tài liệu của các cơ quan, đơn vị được nhanh chóng, chính xác, an toàn tới địa chỉ người nhận và việc triển khai ứng dụng Mã bưu chính quốc gia sẽ đem lại lợi ích cho người sử dụng dịch vụ, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cũng như đối với các cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai sử dụng mã bưu chính trên phong bì.

Ảnh minh họa

Cụ thể: mã bưu chính được ghi sau tên tỉnh/thành phố và được phân cách với tên tỉnh/thành phố ít nhất 1 ký tự trống.

Ví dụ: Mã bưu chính của UBND huyện Yên Bình là 33203, được thể hiện trên phong bì như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN BÌNH

Tổ 10, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 33203

Ví dụ: Mã bưu chính của xã Tân Nguyên là 33220, được thể hiện trên phong bì như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN NGUYÊN

huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 33220

Để có thông tin về Mã Bưu chính quốc gia, UBND huyện Yên Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị tra cứu trên trang thông tin điện tử http://mabuuchinh.vn; http://postcode.vn và trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và truyền thông http://mic.gov.vn; Trang thông tin điện tử của huyện Yên Bình http://yenbinh.yenbai.gov.vn; hoặc trên cuốn danh bạ Mã bưu chính quốc gia do nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông phát hành năm 2018

232 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h