Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Yên Bái: Tăng cường kiểm tra, giám sát chi trả chế độ chính sách BHXH cho người thụ hưởng trên địa bàn

08/11/2018 15:48:36 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chi trả các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cho người thụ hưởng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong năm BHXH tỉnh đã tích cực phối hợp với ngành Bưu điện rà soát, đối tượng tăng, giảm để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo quyền lợi, đúng quy định đối với người thụ hưởng chính sách; phối hợp với Bưu điện tăng cường đôn đốc, kiểm tra các điểm chi trả chế độ hưu trí, BHXH hàng tháng để kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp quản lý tốt hơn.

Hiện nay số người hưởng hưởng chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hàng năm tăng khá nhanh

Trong đó tập trung kiểm tra những nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng ký kết giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện: Việc quản lý đối tượng của hệ thống Bưu điện ký hợp đồng với cán bộ xã, phường, với các tổ trưởng dân phố; việc chuyển giao danh sách, tiền tạm ứng, việc thanh quyết toán giữa hệ thống Bưu điện và BHXH huyện; công tác phục vụ chi trả tại các điểm…v.v.

Bà Lương Thủy Anh, phụ trách phòng chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH) chia sẻ: Hiện nay số người hưởng hưởng chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng hàng năm tăng khá nhanh và số tiền chi trả mỗi năm rất lớn do vậy việc tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chi trả đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng được BHXH tỉnh rất coi trọng. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả chế độ BHXH hàng tháng của Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã thành phố để nắm bắt, phát hiện những tồn tại vướng mắc trong thực hiện giải quyết và chi trả các chế độ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; kịp thời có biện pháp chấn chỉnh để các đơn vị chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế đó đảm bảo cho công tác chi trả chế độ chính sách BHXH cho người thụ hưởng ngày một tốt hơn.

Tuy nhiên, một số điểm Bưu điện huyện vẫn còn tồn tại, hạn chế nhất định do trình độ của người dân ở một số địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế nhất định về tiếng nói, chữ viết, có người chưa thông thạo nói tiếng phổ thông; một số nhân viên của ngành Bưu điện còn trẻ, chưa chủ động nghiên cứu kỹ văn bản, chưa biết được nhiều phong tục, tiếng nói đồng bào dân tộc do vậy việc giải thích, tư vấn về chế độ chính sách nhất là mỗi khi có sự thay đổi về chính sách mới gặp nhiều khó khăn…

Vì vậy, ngành Bưu điện cũng cần phải khắc phục một số nội dung như: xây dựng kế hoạch chi trả để hạn chế tối đa số tiền chậm lĩnh; kiểm soát chặt chẽ giấy tờ tùy thân có ảnh đối với các đối tượng giấy chứng nhận không có ảnh; kiểm soát giấy ủy quyền lĩnh thay nhận hộ đúng quy định của pháp luật, kiên quyết đối với các trường hợp không có giấy uỷ quyền lĩnh thay nhận hộ. Tăng cường tập huấn kỹ năng truyền thông, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ, thông tin kịp thời văn bản liên quan đến chế độ của người lao động, nhất là những quy định mới, thay đổi về chế độ chính sách BHXH, bảo hiểm y tế cho cán bộ, nhân viên để làm tốt công tác tư vấn, giải thích cho đối tượng được biết tránh để đối tượng đơn từ, khiếu kiện.

Với những tồn tại hạn chế sớm được khắc phục kịp thời và các giải pháp cụ thể được thực hiện, cùng với việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc chi trả của cơ quan BHXH, công tác chi trả chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian tới sẽ hiệu quả hơn; qua đó góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,hướng tới sự hài lòng của người dân và bảo đảm an sinh xã hội,giữ vững ổn định tình hình kinh tế, chính trị - xã hội ở mỗi địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

311 lượt xem
Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h