Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Tăng cường công tác truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2019

27/06/2019 07:25:56 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2019.

Ảnh minh họa

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch truyền thông, tuyên truyền về bảo hiểm y tế và tổ chức triển khai thực hiện. Tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế gắn với việc thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020 nhằm duy trì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh đã đạt được và tiếp tục bao phủ phần dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế; trong đó, đặc biệt tuyên truyền để 100% đối tượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, tăng tỷ lệ hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế với toàn bộ thành viên. Có các biện pháp truyền thông, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả để người dân hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm y tế và khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2019 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và các địa phương như: Mít tinh, hội thảo, tọa đàm, đăng tin bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức treo các băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về bảo hiểm y tế.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

512 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h