Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn hóa - Xã hội

Đồng chí Dương Văn Tiến làm trưởng ban tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái năm 2017

15/03/2017 10:38:48 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT- Theo Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Yên Bái, Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái năm 2017 gồm 7 đồng chí. Trưởng Ban Tổ chức là đồng chí Dương Văn Tiến- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Với hình tượng cây khèn của người Mông được cách điệu.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, thông báo thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái năm 2017, thành lập Ban Giám khảo và tổ chức tuyển chọn biểu trưng (logo) của tỉnh theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra.

Ban Tổ chức hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng ban Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh để điều hành các công việc; Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh là cơ quan Thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi thực hiện các nhiệm vụ theo phân công.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h