Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> An ninh - Quốc phòng

Văn Chấn chỉ đạo thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Chấn Thịnh

14/07/2019 06:49:33 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ban Chỉ đạo diễn tập huyện Văn Chấn vừa chỉ đạo xã Chấn Thịnh tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Qua diễn tập đã nâng cao năng lực trình độ, năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền trong các trạng thái về quốc phòng an ninh, nâng cao khả năng làm tham mưu cơ quan Quân sự, Công an và các ban ngành, bổ sung kiện toàn hệ thống văn kiện, kế hoạch bảo đảm cho chiến đấu phòng thủ.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Chấn Thịnh triển khai kế hoạch chiến đấu phòng thủ

Cuộc chiến đấu phòng thủ xã Chấn Thịnh gồm 3 giai đoạn huấn luyện.

Giai đoạn 1: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng - an ninh. Với 3 vấn đề huấn luyện: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên sẵn sàng chiến đấu tăng cường, chuyển địa phương vào trạng thái có tình huống; Chuyển lực lượng vũ trang từ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh. Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên toàn bộ; Chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh, phòng tránh địch tiến công hỏa lực.

Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ với hai vấn đề huấn luyện; nhận mệnh lệnh, điều chỉnh bổ sung và thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự của trưởng Công an xã, kế hoạch của các ngành, MTTQ, các đoàn thể đảm bảo cho chiến đấu phòng thủ. Giao nhiệm vụ tổ chức hiệp đồng, Chỉ thị đảm bảo trong chiến đấu phòng thủ...

Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ với nội dung trung đội dân quân cơ động xã thực hành đánh địch đổ bộ đường không bằng máy bay lên thẳng.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Chấn Thịnh năm 2019 được tổ chức theo đúng kế hoạch, đảm bảo về nội dung, an toàn về người và trang thiết bị. Kết thúc cuộc diễn tập Ban chỉ đạo diễn tập huyện chấm 8,3 điểm, đạt loại giỏi.

478 lượt xem
CTV: Phan Tuấn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h