Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Yên Bái ban hành kế hoạch thu thập thông tin thị trường lao động tỉnh Yên Bái năm 2019

19/07/2019 16:28:25 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thu thập thông tin thị trường lao động tỉnh Yên Bái năm 2019.

Ảnh minh họa.

Việc ban hành kế hoạch nhằm thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của cung lao. Thu thập thông tin về thực trạng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo nghề và trình độ đào tạo; nhu cầu tuyển lao động, làm cơ sở để xác định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực.

Phạm vi thu thập biến động thông tin trên địa bàn toàn tỉnh. Đối tượng thu thập thông tin về Cung lao động là người lao động trên địa bàn toàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nội dung thu thập thông tin cung lao động bao gồm các thông tin về Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc; trình độ giáo dục phổ thông; trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục đào tạo. Đối với người có việc làm thu thập các thông tin về vị trí việc làm, công việc đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế; đối với người thất nghiệp thu thập các thông tin đã từng làm việc hoặc chưa bao giờ làm việc, thời gian thất nghiệp.

Thông tin được thu thập dưới hình thức ghi chép vào sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần cung lao động (sổ cung lao động) ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và cập nhật cơ sở dữ liệu cung lao động của địa phương, cơ sở dữ liệu thị trường lao động quốc gia.

Từ ngày 25/7/2019 đến ngày 15/8/2019 tiến hành thống kê số hộ theo từng thôn bản, tổ nhân dân của các xã, phường, thị trấn; lập danh sách địa bàn điều tra, phương án điều tra; soạn thảo, in ấn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thống kê, sổ ghi chép, biểu mẫu tổng hợp báo cáo. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện và triển khai kế hoạch điều tra cho các điều tra viên.

Theo đó, từ ngày 16/8/2019 đến ngày 16/9/2019 sẽ tổ chức điều tra thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn các xã, phường, thị trấn vào sổ cung lao động.

Từ ngày 17/9/2019 đến ngày 05/10/2019 phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố nghiệm thu, nhận sổ, tổng hợp báo cáo nhanh kết quả điều tra theo mẫu biểu, danh sách điều tra chuyển về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu cung lao động của tỉnh.

Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 30/10/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định, cập nhật dữ liệu điều tra vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cung lao động của tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và chuyển tải dữ liệu cung lao động của địa phương vào hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường lao động quốc gia theo quy định.

Đối với việc thu thập thông tin cầu lao động, Đối tượng thu thập thông tin về cầu lao động là người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nội dung thu thập thông tin định danh gồm tên, địa chỉ, loại hình và mã số của người sử dụng lao động; ngành, nghề kinh doanh chính; tiền lương. Số lượng lao động đang làm việc theo giới tính, loại lao động, hợp đồng lao động, vị trí việc làm, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật. Số lao động có nhu cầu tuyển theo trình độ chuyên môn kỹ thuật. Theo đó, từ ngày 25/7/2019 đến ngày 15/8/2019 tổ chức lựa chọn điều tra viên và giám sát viên; tập huấn nghiệp vụ điều tra; phân công phạm vi điều tra; cung cấp phiếu điều tra, danh sách người sử dụng lao động được điều tra cho các điều tra viên, giám sát viên.

Từ ngày 16/8/2019 đến ngày 16/9/2019 điều tra viên tiến hành thu thập, ghi chép thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động theo danh sách, phạm vi điều tra do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp. Việc ghi chép thông tin vào phiếu điều tra phải đảm bảo đúng, đủ số lượng người sử dụng lao động được giao điều tra; không bỏ sót đối tượng, ghi sai hoặc bỏ sót nội dung của phiếu điều tra. Giám sát viên phải thường xuyên nắm bắt thông tin về công tác điều tra tại địa bàn được phân công phụ trách, khi phát hiện sai sót phải thông báo cho điều tra viên để kịp thời sửa chữa, bổ sung thông tin.

Từ ngày 17/9/2019 đến ngày 05/10/2019 các đơn vị tham gia điều tra chuyển phiếu ghi chép và danh sách người sử dụng lao động được điều tra về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu cầu lao động của tỉnh.

Từ ngày 10/10/2019 đến ngày 30/10/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành thẩm định phiếu điều tra, cập nhật dữ liệu điều tra vào phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cầu lao động của tỉnh; tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và chuyển tải dữ liệu cầu lao động của địa phương vào hệ thống cơ sở dữ liệu thị trường lao động quốc gia theo quy định.

462 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h