Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 8/2019

02/08/2019 16:26:48 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 2/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 8/2019.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các đồng chí Báo cáo viên Trung ương công tác tại tỉnh; các đồng chí Báo cáo viên Tỉnh ủy thuộc các khối: Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; khối UBND tỉnh; khối các Ban xây dựng Đảng và các Đảng trực thuộc… Hội nghị cũng được truyền hình trực tuyến đến 9 điểm cầu của các địa phương trong tỉnh.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin đến các đại biểu nội dung: “Ngành văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới”. Trong 05 năm qua lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã đạt dược nhiều thành tựu quan trọng. Tư tưởng, đạo đức và lối sống - lĩnh vực then chốt của văn hóa đã có những chuyển biến tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được mở rộng và đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Văn học, nghệ thuật đã cố gắng phát hiện, khẳng định các nhân tố mới, tham gia cuộc đấu tranh lên án cái xấu, cái ác, sự biến chất, thoái hóa về nhân cách, đời sống và đạo đức trong một bộ phận xã hội. Hoạt động bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của dân tộc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được nghiên cứu, nhận diện, bảo vệ và phát huy giá trị, trong đó đặc biệt là các di sản được UNESCO ghi danh…

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin về Những kết quả cơ bản trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X, tổng ngân sách Nhà nước đã đầu tư cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là 1,17 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay ngành nông nghiệp, nông thôn cũng đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng, chiếm 22% tổng dư nợ của toàn ngành kinh tế. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nền nông nghiệp đã có nhiều tiến bộ cả về quy mô và trình độ sản xuất; tái cơ cấu ngành đúng hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, phục vụ xuất khẩu ngày càng tăng. Đến nay, đã có trên 4.900 xã đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới; 82/664 huyện đạt huyện nông thôn mới; 4 địa phương đã có 100% xã nông thôn mới là Đồng Nai, Nam Định; Bình Dương và Đà Nẵng; các thiết chế hạ tầng cơ bản đã được nâng cao một bước.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị: Đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương cần xác định công tác tuyên truyền phải gắn liền với thực tiễn cuộc sống, với tư duy đổi mới, sáng tạo để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; tiếp tục tuyên truyền về tình hình biển Đông; quan tâm tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nghiên cứu tham mưu cho cấp ủy thực hiện Di chúc của Bác phù hợp với từng địa phương; tuyên truyền về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Tập trung tuyên truyền về kết quả tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019; việc phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong thời kỳ mới; công tác chuẩn bị cho năm học mới; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thường xuyên Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng bền vững.

251 lượt xem
Thanh Thủy

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h