Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định về sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ nộp thuế, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn cháy nổ tại các doanh nghiệp

04/08/2019 08:13:28 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 về việc thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định về sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ nộp thuế, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn cháy nổ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ảnh minh họa.

Theo Quyết định, thành lập Tổ công tác liên ngành của tỉnh gồm 14 thành viên.

Tổ công tác liên ngành của tỉnh có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, đề cương chi tiết kiểm tra việc chấp hành các quy định về sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ nộp thuế, sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn cháy nổ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái; về nội dung và thời gian kiểm tra thực hiện theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 557-KL/VPTU ngày 16/7/2019 của Văn phòng Tỉnh ủy và các quy định của pháp luật.

Tổ công tác có nhiệm vụ thông báo lịch kiểm tra và làm việc trực tiếp với doanh nghiệp được kiểm tra; Rà soát các cơ chế, chính sách, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc liên quan đến các nội dung được kiểm tra; Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất các giải pháp với UBND tỉnh xong trước ngày 30/8/2019.

Giao Tổ công tác liên ngành xây dựng đề cương chi tiết việc chấp hành các quy định về sản xuất kinh doanh, nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, an toàn cháy nổ tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thời gian kiểm tra từ ngày 10/8/2019 đến ngày 28/8/2019.  

308 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h