Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Đối tượng, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Yên Bái

07/08/2019 10:51:06 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành hướng dẫn số 05 hướng dẫn đối tượng, mức hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Chủ động phòng ngừa và ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi, một trong các biện pháp là người chăn nuôi cần thực hiện tốt việc tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại

Theo đó, đối tượng hỗ trợ là cán bộ thú y và những người tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh gồm: Cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia tiêu hủy lợn; lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch và làm nhiệm vụ phun hóa chất khử trung vùng dịch.

Mức hỗ trợ trước 27/6/2019 là 100.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày nghỉ, lễ, tết. Từ ngày 27/6/2019 đến 31/12/2019 hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày đối với ngày làm việc và ngày nghỉ lễ, tết là 400.000 đồng/người/ngày.

Về trình tự, thủ tục hỗ trợ, UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào tình hình thực tế, yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; các quy định có liên quan xem xét, quyết định số lượng người tham gia trực tiếp vào công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã. UBND xã tổng hợp kinh phí hỗ trợ đối với các cá nhân tham gia trực tiếp vào nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã, báo cáo UBND cấp huyện thẩm định hỗ trợ theo quy định.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố, sau khi nhận được hồ sơ đề nghị của UBND cấp xã, UBND cấp huyện sẽ xem xét, quyết định hỗ trợ cho cán bộ thú y và những người trực tiếp tham gia phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo quy định.

417 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h