Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

Tập trung giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông

14/08/2019 13:33:52 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tại Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII các ý kiến, kiến nghị của cử tri về lĩnh vực đầu tư, xây dựng, giao thông gửi tới Kỳ họp đã được các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết, trả lời cụ thể như sau:

Ảnh minh họa: Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực địa công tác quy hoạch tại huyện Lục Yên

1. Cử tri nhiều địa phương: xã Tú Lệ, Gia Hội, Nậm Búng (huyện Văn Chấn), Làng Nhì (huyện Trạm Tấu), cử tri huyện Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Lục Yên đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp Nhà văn hóa của các Tổ dân phố, hội trường thôn, bản đã thực hiện sáp nhập tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động hội họp và hoạt động cộng đồng khác.

Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp nhà văn hóa của các Tổ dân phố, hội trường thôn, bản đã thực hiện sáp nhập theo như đề nghị của cử tri của các địa phương là rất cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế khi tổ chức thực hiện việc sáp nhập các thôn, bản, tổ dân phố không đảm bảo tiêu chí theo quy định. Để có cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo các quy định hiện hành, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá lại thực trạng cơ sở vật chất, tổng hợp và có đề xuất với cấp thẩm quyền xem xét, cho chủ trương triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phù hợp với nguồn lực đầu tư của tỉnh.

2. Cử tri một số địa phương đề nghị Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, trạm y tế, các công trình nước sinh hoạt tập trung, công trình thủy lợi, cầu treo; đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã, địa điểm phục vụ hành chính công tại các xã.

(1) Cử tri xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn kiến nghị hỗ trợ xây nhà làm việc cho khối đoàn thể, địa điểm phục vụ hành chính công của xã.

Việc đầu tư xây dựng theo như đề nghị của cử tri là cần thiết, nhằm đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ làm việc cho cán bộ, công chức xã và của người dân đến liên hệ công tác. Năm 2019, huyện Văn Chấn đã được ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí để đầu tư xây dựng 03 trụ sở xã (trụ sở xã Thanh Lương, trụ sở xã Đồng Khê và trụ sở thị trấn nông trường Nghĩa Lộ). Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn, kế hoạch năm 2020, ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ một phần kinh phí cho mỗi huyện để đầu tư từ một đến hai trụ sở xã. Theo đề xuất của huyện Văn Chấn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền cho cho phép thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư trụ sở xã An Lương và trụ sở thị trấn nông trường Nghĩa Lộ. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, chủ động cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương, lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác để tổ chức triển khai thực hiện nhằm đáp ứng nguyện vọng của cử tri.

(2) Cử tri xã Tú Lệ (thôn: Đồng Bú, Bản Van, Chiềng Pằn 2 xã Gia Hội) kiến nghị nhà nước xem xét đầu tư xây dựng công trình nước sạch sinh hoạt cho nhân dân, các thôn này rất khó khăn về nước sạch sinh hoạt (với tổng số 400 hộ).

Ngày 29/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn có Văn bản số 420/UBND-XD về đề xuất danh mục kiến nghị cho phép lập đề xuất chủ trương đầu tư năm 2020, trong Văn bản này không có nội dung kiến nghị đầu tư xây dựng công trình nước sạch sinh hoạt cho nhân dân các thôn Đồng Bú, Bản Van (Tú Lệ), Chiềng Pằn 2 xã Gia Hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn kiểm tra, rà soát, tổng hợp nhu cầu cần đầu tư theo thứ tự ưu tiên, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết kiến nghị của cử tri.

(3) Cử tri huyện Trạm Tấu

- Kiến nghị sớm hoàn chỉnh thủ tục để khởi công xây dựng trạm Y tế xã Phình Hồ:

 Công trình trạm y tế xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 25/01/2019, với tổng mức đầu tư 3.713 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn viện trợ khẩn cấp của Chính phủ Trung Quốc. Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch vốn tại Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 04/6/2019, đến nay chủ đầu tư (Sở Y tế) đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến ký hợp đồng và khởi công xây dựng công trình trong tháng 8 năm 2019 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2020.

- Kiến nghị đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho nhân dân khu vực trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Làng Nhì; kiến nghị sửa chữa các công trình thủy lợi Háng Tàu Dê, xã Phình Hồ; Công trình thủy lợi Háng Đề Tà, Tà Chơ Kê, Háng Tà Co, Chua Tang Háng xã Làng Nhì:

Ngày 13/5/2019, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu có Văn bản số 350/UBND-TCKH về đề xuất danh mục cho phép lập đề xuất chủ trương đầu tư năm 2020, trong Văn bản này không có nội dung kiến nghị cho chủ trương đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt cũng như các công trình thủy lợi nêu trên. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu để xem xét, rà soát, tổng hợp nhu cầu cần đầu tư theo thứ tự ưu tiên, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

- Kiến nghị tỉnh nghiên cứu phương án và triển khai di chuyển 22 hộ dân các thôn Nhì dưới, Nhì trên, Trạm Y tế, Trường Mầm non và trụ sở làm việc của xã đến vị trí mới của cử tri xã Làng Nhì:

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 559/UBND-XD ngày 14/3/2019 giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện xử lý điểm sạt lở tại khu vực trung tâm xã Làng Nhì, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu và các đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực để thực hiện đo vẽ xác định hiện trạng vị trí điểm sạt lở; khảo sát, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng vùng ảnh hưởng và nguy cơ sạt lở tại khu vực trung tâm xã Làng Nhì; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý khắc phục.

Đối với việc đầu tư xây dựng Trường mầm non Bình Minh: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có chủ trương cho phép huyện Trạm Tấu được tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng điểm trường mới và sẽ bố trí kế hoạch vốn ngay trong năm 2019, nhằm sớm ổn định học tập cho các cháu. Đối với Trụ sở Ủy ban nhân dân xã, trạm Y tế xã sẽ được đưa vào danh mục ưu tiên đầu tư trong năm 2020 (trong đó trạm Y tế xã nằm trong dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ tuyến y tế cơ sở đã được phê duyệt tại Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 04/4/2019; trụ sở xã đã tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền cho lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư).

(4) Cử tri huyện Mù Cang Chải kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí xây bể chứa nước dự trữ tại một số trường bán trú để đảm bảo có nước sạch vào mùa khô cho học sinh sử dụng:

Nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải để xem xét, giải quyết hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.

 (5) Cử tri xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên đề nghị đầu tư các trụ sở làm việc Công an xã.

Theo đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2021 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 18/NQ-HĐĐ ngày 21/6/2019, ngân sách địa phương bảo đảm kinh phí cải tạo, xây dựng trụ sở, mua sắm phương tiện, thiết bị làm việc của Công an xã giai đoạn 2019 - 2025 là 109.625 triệu đồng; việc đầu tư xây dựng trụ sở Công an các xã, trong đó có trụ sở công an xã Châu Quế Hạ sẽ được triển khai thực hiện theo lộ trình hàng năm. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền cho phép lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kế hoạch năm 2020.

(6) Cử tri xã Bạch Hà, huyện Yên Bình kiến nghị xây dựng khu tái định cư để di chuyển 26 hộ dân sống trong vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện  Yên Bình. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình để xem xét, nghiên cứu, bố trí địa điểm phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt của người dân để xây dựng khu tái định cư di chuyển các hộ dân sống trong vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; tổng hợp nhu cầu đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

(7) Cử tri huyện Văn Yên đề nghị sớm triển khai đầu tư xây dựng đường Khánh Hòa - Văn Yên.

Dự án đầu tư xây dựng đường Khánh Hòa - Văn Yên (dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái, vay vốn Quỹ Phát triển Ả rập Xê út), đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 724/QĐ-TTg ngày 28/4/2016; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thẩm định và phê duyệt tại Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 và Quyết định số 3154/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 với mục tiêu đầu tư xây dựng hoàn thiện 52,57 Km đường giao thông theo tiêu chuẩn đường cấp V miền núi kết nối quốc lộ 70 qua 2 huyện Văn Yên và Lục Yên với Quốc lộ 32 và đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tổng mức đầu tư là 41.065 Triệu USD (tương đương 923.962 triệu đồng); Nguồn vốn đầu tư nguồn vốn ODA vay Quỹ Ả-rập Xê-út: 20,338 triệu USD; tương đương 457.605 triệu đồng (ngân sách trung ương cấp phát 90%, địa phương vay lại 10%, nguồn đối ứng 20,727 triệu USD, tương đương 466.357 triệu đồng từ ngân sách địa phương).

Ngày 28/3/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án tại Quyết định số 521/QĐ-UBND. Hiện nay Chủ đầu tư đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và đang tổ chức triển khai thực hiện. Gói thầu thiết kế bản vẽ thi công để trình các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt. Đến nay dự án vẫn chưa được ký Hiệp định tài trợ nên chưa được bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, do đó chưa có nguồn lực để triển khai thực hiện các hạng mục xây lắp của dự án.

3. Cử tri nhiều địa phương đề nghị: Tỉnh quan tâm xem xét hỗ trợ, đầu tư mới hoặc sửa chữa các công trình, dự án để chủ động phòng chống thiên tai, sạt lở đất, lũ quét, đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân;

Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh lập chủ trương đầu tư, danh mục dự án thực hiện các dự án đê, kè chống sạt lở bờ sông, suối; các dự án nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước để phục vụ công tác phòng chống thiên tai; giao Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư nhiều dự án (như Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hồng khu vực thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; dự án Chỉnh trị tổng thể Ngòi Thia, tỉnh Yên Bái; dự án đê Lan Đình; dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập....) các dự án hoàn thành đều phát huy hiệu quả, hạn chế thiệt hại, ổn định đời sống nhân dân vùng thiên tai.

Hiện nay do biến đổi khí hậu, diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, để tiếp tục chủ động phòng chống thiên tai, sạt lở đất, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục xem xét, bố trí nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; kế hoạch năm 2020 để tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án đê, kè, hồ chứa; xây dựng báo cáo Chủ trương đầu tư dự án di dời dân khẩn cấp phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tỉnh Yên Bái trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để di dời 413 hộ dân thuộc các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên và Yên Bình ra khỏi vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

- Cử tri huyện Mù Cang Chải: tiếp tục kiến nghị tỉnh quan tâm bổ sung kinh phí để sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng do ảnh hưởng của thiên tai, mưa lũ trong 02 năm 2017, 2018.

Ngày 10/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 2639/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019, trong đó giao Sở Nông nghiệp và PTNT 24.650 triệu đồng kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Liên sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 604/TTr-BCS ngày 05/8/2019 trình Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương phân bổ chi tiết nguồn kinh phí này. Sau khi có chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng.

4. Cử tri huyện Trấn Yên, Văn Yên kiến nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với địa phương đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm đầu tư, xây dựng rà soát, sửa chữa các đường gom dân sinh, hầm chui (nhiều hầm chui, cống chui dân sinh ngập úng vào mùa mưa lũ) qua đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai kết nối với các tuyến đường liên tỉnh, huyện, xã để tạo điều kiện đi lại, sản xuất cho các hộ dân sống hai bên đường cao tốc.

Ngày 11/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 1523/UBND-XD về việc thực hiện Kết luận số 386-KL/TU ngày 04/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong đó giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính cân đối nguồn vốn từ ngân sách tỉnh cho các địa phương (khoảng 2.016 triệu đồng) thực hiện khắc phục hệ thống cống chui, sửa chữa cống thoát nước, đầu tư hệ thống đường kết nối với khu sản xuất. Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Giao thông vận tải chủ động phối hợp Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty phát triển đầu tư đường cao tốc xử lý dứt điểm những tồn tại, bất cập (không thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh) trong đầu tư, vận hành, khai thác hệ thống cống chui dân sinh qua đường cao tốc.

5. Cử tri xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái tiếp tục kiến nghị tỉnh chỉ đạo ngành chức năng sớm khắc phục việc sạt lở đất và kiểm tra xử lý hệ thống thoát nước tại khu tái định cư khu công nghiệp thôn Châu Giang, xã Âu Lâu.

Khu tái định cư của Khu công nghiệp Âu Lâu (tại thôn Châu Giang 2, xã Âu Lâu) đã được đầu tư Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (mở rộng giai đoạn 1) hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng 4/2017 với quy mô 31 lô, diện tích 10x30m/lô. Hiện tại đã bố trí 29 lô cho hộ dân, còn lại 02 lô chưa bố trí. Do ảnh hưởng của mưa lũ năm 2017 và năm 2018 nước từ khu vực ruộng ở thượng lưu khu tái định cư (bao gồm cả nước từ Cụm công nghiệp Âu Lâu) dồn xuống rãnh chân mái taluy khu tái định cư đã làm sạt lở chân mái taluy đắp mặt bằng bên phải khu tái định cư với chiều dài khoảng 60m.

Ban Quản lý các KCN đã có Báo cáo số 730/BCĐT-BQLCKCN ngày 27/12/2018, báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư để có phương án xử lý triệt để kiến nghị cử tri nêu trên. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra thực tế hiện trường để có phương án xử lý, báo cáo cấp thẩm quyền cho chủ trương. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang cân đối nguồn vốn để tham mưu đúng quy định, trình tự đầu tư của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và Luật Ngân sách Nhà nước.

6. Một số ý kiến: Cử tri xã Làng Nhì huyện Trạm Tấu kiến nghị tỉnh quan tâm, có lộ trình đầu tư, xây dựng mới một số cầu treo trên địa bàn, đảm bảo đi lại của nhân dân, như: Cầu treo từ thôn Chống Tầu xã Làng Nhì, đi xã Phúc Sơn huyện Văn Chấn qua suối Ngòi Mù, cầu treo từ thôn Làng Nhì đi thôn Chống Chùa xã Tà Xi Láng; cầu treo qua suối Đề Chua Đù, từ thôn Chống Tầu đi chòm Chống Chơ thôn Háng Đay, xã Làng Nhì. Cử tri các thôn Chiềng Pằn, Minh Nội (xã Gia Hội) huyện Văn Chấn kiến nghị được nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Đông An - Gia Hội.

Theo phân cấp, các tuyến đường, các công trình trên do Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. Đề nghị Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển các ý kiến, kiến nghị này của cử tri đến Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu và Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn để xem xét, trả lời.

306 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h