Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Quan tâm giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về chế độ chính sách trong lĩnh vực giáo dục

17/08/2019 07:00:02 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tại Kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII các ý kiến, kiến nghị của cử tri về chế độ chính sách gửi tới Kỳ họp đã được các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết, trả lời cụ thể như sau:

Cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có hướng dẫn cụ thể các trường bán trú về việc hoàn thiện chứng từ đối với các thực phẩm do giáo viên và học sinh tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn hàng ngày

Cử tri xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải:

1. Kiến nghị tỉnh quan tâm nghiên cứu có chính sách hỗ trợ đối với giáo viên và học sinh của trường THPT xã Púng Luông sau khi sáp nhập Trường THCS trên địa bàn, do theo Nghị định 116 của Chính phủ, trường THPT của xã không thuộc trường bán trú nên sau khi sáp nhập chỉ có giáo viên và học sinh của trường THCS được hưởng chính sách còn giáo viên, học sinh của trường THPT không được hưởng.

Câu hỏi của cử tri xã Púng Luông huyện Mù Cang Chải không nêu rõ chế độ nào của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP mà giáo viên và học sinh của phân hiệu Trường THPT Púng Luông sau khi sáp nhập với Trường PTDTBT THCS Lê Văn Tám không được hưởng. Tuy nhiên, qua rà soát cho thấy, toàn bộ chính sách đối với giáo viên và học sinh của 02 trường (phân hiệu Trường THPT Púng Luông ,Trường PTDTBT THCS Lê Văn Tám) sau khi sáp nhập đều được ngân sách tỉnh đảm bảo đầy đủ, cụ thể:

a) Ngày 10/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2639/QĐ-UBND giao dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019 cho huyện Mù Cang Chải, trong đó:

- Đối với chính sách giáo viên theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP (quy định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn), Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ (quy định về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn):

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lê Văn Tám xã Púng Luông: Đã bố trí dự toán năm 2019 là 1.182,1 triệu đồng; phụ cấp thu hút 13,8 triệu đồng; phụ cấp lâu năm 250,2 triệu đồng; phụ cấp trách nhiệm đối với trường phổ thông dân tộc bán trú 110 triệu đồng; phụ cấp ưu đãi 808,1 triệu đồng.

+ Trường THPT huyện Mù Cang Chải (phân hiệu Púng Luông): Đã bố trí dự toán năm 2019 là 1.054,1 triệu đồng, gồm: phụ cấp lâu năm 91,7 triệu đồng; phụ cấp thu hút 184,6 triệu đồng; phụ cấp ưu đãi 777,8 triệu đồng

- Đối với chế độ hỗ trợ học sinh theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP (quy định về chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn bản đặc biệt khó khăn):

+ Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Lê Văn Tám xã Púng Luông: Đã bố trí trong dự toán năm 2019 là 1.417,2 triệu đồng, gồm: Hỗ trợ tiền ăn 1.266,6 triệu đồng; tiền tủ thuốc 38 triệu đồng; Hỗ trợ nhân viên dinh dưỡng 112,6 triệu đồng.

+ Trường THPT huyện Mù Cang Chải (trong đó gồm cả học sinh tại phân hiệu Púng Luông): Đã bố trí trong dự toán là 4.162,1 triệu đồng, gồm: Hỗ trợ tiền ăn 3.357,7 triệu đồng; Hỗ trợ tiền ở 770,6 triệu đồng; tiền nhân viên dinh dưỡng 33,8 triệu đồng).

2. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có hướng dẫn cụ thể các trường bán trú về việc hoàn thiện chứng từ đối với các thực phẩm do giáo viên và học sinh tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, hướng dẫn. Ngày 28/6/2019, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản số 686/HDLN-SGD&ĐT-STC ngày 28/6/2019 hướng dẫn công tác tổ chức bán trú, quy trình tổ chức nấu ăn tập trung, một số nội dung giáo dục đặc thù trong trường phổ thông dân tộc bán trú, trường có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

278 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h