Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh: Xét duyệt các hình thức khen cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018 - 2019

13/08/2019 16:17:14 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thực hiện Quy chế hoạt động và chương trình công tác 2019, chiều 13/8, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức cuộc họp lần thứ ba năm 2019, xét duyệt các hình thức khen cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2018 - 2019. Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thông qua tiêu chuẩn và danh sách đề nghị khen thưởng: Huân chương Lao động các hạng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh và danh sách đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm học 2018 - 2019. Sau khi nghe báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị, các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã thảo luận, đánh giá, nhận xét từng cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng, đồng thời bỏ phiếu thông nhất thông qua danh sách.

Theo đó, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhất trí danh sách đề nghị xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 - 2019 gồm: Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhì giai đoạn 2014 - 2015 đến 2018 - 2019 cho 01 tập thể, 01 cá nhân; tặng Bằng khen Chính phủ giai đoạn 2014 - 2015 đến 2018 - 2019 cho 04 tập thể và 6 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 04 tập thể; Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 22 tập thể và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2018 cho 32 cá nhân.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh đăng tải công khai danh sách đề nghị xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân  trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến của nhân dân;  đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình cấp trên xem xét.

535 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h