Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên

18/08/2019 11:30:17 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải; Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên về việc quản lý hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

Thác Ao Xanh, xã Vân Hội

Thời gian qua, trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên có tổ chức các loại hình kinh doanh du lịch như: Du lịch sinh thái; lưu trú; dịch vụ du lịch vui chơi, giải trí; dịch vụ ăn uống; thám hiểm rừng, núi. Tập trung chủ yếu tại khu vực Đầm Vân Hội, Thác Ao Xanh. Các hoạt động du lịch chủ yếu diễn ra tự phát, chưa đảm bảo các điều kiện về giấy phép, an toàn và vệ sinh môi trường. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, song phải đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật, cũng như an toàn cho du khách, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn xã Vân Hội, huyện Trấn Yên thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo an toàn  tuyệt đối cho du khách.

Hướng dẫn các tập thể, cá nhân thực hiện: Kinh doanh lưu trú du lịch theo quy định tại Điều 22 và Điều 29, Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017 (sau đây gọi tắt là: Nghị định 168).

Kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái; dịch vụ du lịch vui chơi, giải trí; dịch vụ ăn uống phải thực hiện đúng các quy định của Luật Du lịch 2017 và các quy định của pháp luật về ngành nghề kinh doanh. Đặc biệt tại khu vực thác Ao Xanh (thám hiểm rừng, núi) các hoạt động dịch vụ du lịch phải bảo đảm các biện pháp an toàn theo quy định tại Điều 9, Nghị định 168 mới được phép hoạt động.

Xây dựng các điểm du lịch theo các điều kiện qui định tại Điều 11, Nghị định 168, đảm bảo theo định hướng phát triển du lịch của tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/8/2019./

329 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h