Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Hội nghị triển khai nhiệm vụ số hóa truyền hình tỉnh Yên Bái năm 2019

14/08/2019 17:11:42 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 14/8, Ban Chỉ đạo số hóa truyền hình tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo số hóa truyền hình tỉnh chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo số hóa truyền hình tỉnh chỉ đạo Hội nghị

Hiện nay, tỉnh Yên Bái chưa có hệ thống truyền dẫn, phát sóng và chưa được phủ sóng truyền hình số mặt đất. Thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020, Yên Bái là đơn vị thuộc nhóm IV, giai đoạn 2017 - 2020 triển khai lộ trình số hóa truyền hình mặt đất. Thời gian qua, việc tham mưu các văn bản hướng dẫn thực hiện Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh được các sở, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo kịp thời và triển khai đúng lộ trình. Đặc biệt công tác tuyên truyền được thực hiện trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa cấp huyện và Đài Truyền thanh cơ sở hàng tháng, Bảng Thông tin điện tử km5 - Thành phố Yên Bái. Việc rà soát vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số; thực hiện tổ chức, sắp xếp trạm phát lại truyền hình tương tự tại các huyện, thị xã, thành phố được thực hiện theo lộ trình. Qua kết quả rà soát, toàn tỉnh có 109 xã thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số, trong đó có 41 xã thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất và 68 xã thuộc vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình vệ tinh.

Theo kế hoạch, trong năm 2019, tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình tuyên truyền về số hóa truyền hình; xuất bản tài liệu tuyên truyền về số hóa truyền hình; xác định vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh; lập danh sách hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh cần hỗ trợ đầu thu truyền hình số; lựa chọn, xác định đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình số mặt đất trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh, trong đó Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục, trình tự hồ sơ và tuyên truyền cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo cần hỗ trợ đầu thu truyền hình số; các địa phương căn cứ tình hình thực tế triển khai nhiệm vụ của đơn vị theo kế hoạch cụ thể; ngay trong tháng 8, Sở Thông tin và Truyền thông cần phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa ra thống kê để đầu tư; chủ động kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra tình hình thực hiện tại các đơn vị, đặc biệt là các địa phương vùng sâu, vùng xa; ngoài các quy định chung của Chính phủ cần xem xét đặc thù của tỉnh Yên Bái để đưa ra kiến nghị, đề xuất kịp thời tới Trung ương về việc số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh. Các ngành cần chủ động phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt kế hoạch đề ra. UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo thực trạng cụ thể và cập nhật thông tin kịp thời về tình hình thực hiện công tác số hóa truyền hình của địa phương mình.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh việc thực hiện số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh cần kết hợp với việc triển khai xây dựng đô thị thông minh trong thời gian tới. Việc thực hiện Đề án số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh Yên Bái phải thực hiện xong trong tháng 10/2020.

410 lượt xem
Lan Hương

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h