Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Kinh tế

UBND tỉnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công 2020

16/08/2019 16:05:38 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sáng 16/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Quang cảnh buổi làm việc

6 tháng đầu năm 2019, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 6,81%; thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại nông, lâm nghiệp; công nghiệp bước đầu có đã có chuyển biến tích cực; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản thu được kết quả khá. Tỉnh đã thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nhất là công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đã đưa Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động tại 9/9 huyện, thị xã, thành phố. Chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chính sách an sinh xã hi, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đạt nhiều kết quả khả quan.

Tuy nhiên, qua đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch đề ra như số lượng đàn gia súc chính giảm; số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới đạt 6 xã/kế hoạch 22 xã; giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách đạt thấp; tình hình dịch tả lợn Châu Phi chưa được khống chế; tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đạt thấp, công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, đô thị còn có mặt hạn chế

Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, đây là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII, trên cơ sở dự ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, năm 2020, tỉnh phấn đấu thực hiện các mục tiêu đề ra; trong đó thực hiện 32 chỉ tiêu chủ yếu, cùng với đó là đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu bao gồm: tiếp tục thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược; đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường công tác quản lý tài nguyên và môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại tố cáo; đảm bảo các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Để triển khai tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, tại buổi làm việc này cũng xem xét nội dung các tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc cho chủ trương về Bộ chỉ tiêu chủ yếu kinh tế-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện áp dụng cho xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025; dự kiến kế hoạch vốn năm 2020 - nguồn vốn ngân sách nhà nước (lần 1).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với dự ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019 theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đối với kế hoạch năm 2020, đồng chí thống nhất chỉ tiêu tăng trưởng năm 2020 khoảng 7,3% trở lên. Đồng thời đề nghị sở Kế hoạch và Đầu tư cần đưa ra các chỉ tiêu thành phần không thấp hơn các chỉ tiêu của năm 2019 và phải có các giải pháp cụ thể để đạt được các chỉ tiêu đề ra, nhất là các giải pháp về nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, thu ngân sách.

Liên quan đến Bộ chỉ tiêu chủ yếu kinh tế-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện áp dụng cho xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, phương án sẽ có khoảng trên dưới 20 chỉ tiêu, trong đó những chỉ tiêu nào cơ bản hoàn thành trong nhiệm kỳ này thì không đưa vào bộ chỉ tiêu. Việc lựa chọn chỉ tiêu phải có tính tổng quát, phản ánh sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đối với bộ chỉ tiêu cấp tỉnh, cần bổ sung các chỉ tiêu trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp; chỉ tiêu đô thị hóa, tính toán, xem xét kỹ các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp, thu ngân sách… Các sở, ngành cho ý kiến về các chỉ tiêu trong 2 bộ chỉ tiêu là Bộ chỉ tiêu chủ yếu kinh tế-xã hội cấp tỉnh, cấp huyện áp dụng cho xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và bộ chỉ tiêu hằng năm của tỉnh, huyện, hoàn thành trước 20/8/2019.

Liên quan đến kế hoạch đầu tư công năm 2020, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xây dựng kế hoạch theo nguyên tắc phải phù hợp với khả năng huy động, cân đối các nguồn lực. Bố trí nguồn vốn đầu tư công với các dự án đầu tư công đến năm 2020 cơ bản đảm bảo khả năng thanh toán, trừ các dự án chuyển tiếp sang năm 2021. Các dự án sử dụng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn ODA cần phải xác định cơ cấu vốn rõ ràng, hợp lý, phù hợp với tiến trình thực hiện và đảm bảo khả năng giải ngân…

261 lượt xem
Hiền Trang

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h