Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Yên Bái: Giao ban báo chí quý IV năm 2019

10/10/2019 14:03:59 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 10/10, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý IV năm 2019. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị.

Trong quý III năm 2019, các cơ quan báo chí của tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, thông tin kịp thời đầy đủ về các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cơ quan báo chí của tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền một số nội dung trọng điểm như: Tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tuyên truyền việc thực hiện Chương trình hành động số 144 và  kết quả bước đầu triển khai Kế hoạch số 131-KH/TU của Tỉnh ủy; tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh…

Qua đó góp phần tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước cổ vũ và động viên phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội; tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến bạn bè trong nước và quốc tế góp phần làm nổi bật hình ảnh một Yên Bái năng động sáng tạo, vượt lên mọi khó khăn đoàn kết hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, kế hoạch đề ra với nhiều dấu ấn quan trọng; phát hiện, phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tiêu cực, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tại Hội nghị lãnh đạo huyện Trấn Yên đã báo cáo và thông tin đến các cơ quan báo chí kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin nhanh về kết quả hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh trong 9 tháng năm 2019. Trong 10 và quý IV năm 2019, các cơ quan báo chí cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương, của cá nhân được giao theo Chương trình hành động số 144-CTr/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình hành động số 01/CTr-UBND của UBND tỉnh; tuyên truyền về cải cách hành chính; tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2019; tiến độ thu ngân sách nhà nước; tiến độ thực hiện các dự án, đề án phát triển sản xuất nông nghiệp; tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; về kết quả thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp năm 2019; bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn…

Tuyên truyền về các hoạt động xúc tiến thương mại, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản…và các hoạt động đối ngoại khác của tỉnh. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền về giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “Tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”…

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm cấp xã và đại hội điểm cấp huyện; chú ý đến các ý kiến của nhân dân đóng góp vào các văn kiện, các chương trình lớn của các địa phương; quan tâm khai thác thông tin về biển đông; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa - xã hội, công tác quốc phòng - an ninh và các hoạt động đối ngoại. Chú ý đến tuyên truyền hoạt động thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước và của tỉnh.

Tiếp tục duy trì dòng thông tin mang tính chủ lưu đối với cơ quan báo chí địa phương; đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, đúng định hướng; đồng thời tiếp tục đổi mới nội dung thông tin; tăng cường nâng cao hơn nữa chất lượng các tác phẩm báo chí tham gia các cuộc thi.

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các chi hội nhà báo; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhà báo.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đánh giá cao những đóng góp của cơ quan thường trú, đại diện báo Trung ương đã bám sát tình hình địa phương, kịp thời thông tin các hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đồng chí mong muốn cơ quan thường trú, đại diện báo Trung ương trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục có sự phối hợp, giao lưu, trao đổi với các cơ quan báo chí địa phương và các cơ quan, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về báo chí, tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về báo chí trên địa bàn.

Nhân dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao hỗ trợ cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc trong quý III năm 2019.

Đồng chí Hà Ngọc Văn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trao hỗ trợ cho các tác giả

270 lượt xem
Tiến Lập

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h