Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy chế biến Graphite Báo Đáp, huyện Trấn Yên

09/11/2019 07:45:06 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn gửi các sở, ngành và địa phương liên quan về công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy chế biến Graphite Báo Đáp, huyện Trấn Yên.

Nhà máy chế biến Graphite Báo Đáp, huyện Trấn Yên

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn Graphite Việt Nam ngừng sản xuất tại Nhà máy để tập trung khắc phục các tồn tại trong việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương trong thời gian qua. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết dứt điểm những vấn đề ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống, sinh hoạt của người dân còn tồn tại (nếu có), chấm dứt khiếu nại. Các nội dung tập trung xử lý, khắc phục: Thực hiện đồng bộ các giải pháp (bao gồm cả việc bổ sung công trình) ngăn toàn bộ nước mưa chảy tràn trong khu vực xung quanh, không cho chảy vào công trình xử lý nước và bùn thải để đảm bảo nước thải của Nhà máy không tràn ra hồ Nhân Nghĩa; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị thay đổi công trình bảo vệ môi trường so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xem xét, chấp thuận trước khi thực hiện.

Thời gian hoàn thành, báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại về Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 30 tháng 11 năm 2019 để kiểm tra, đánh giá và cho phép Công ty đưa Nhà máy hoạt động trở lại bằng văn bản.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc Công ty khắc phục các tồn tại về bảo vệ môi trường và những yêu cầu tại văn bản này; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để nắm bắt và giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân trên địa bàn về ảnh hưởng tới môi trường, đời sống và sản xuất do hoạt động của Nhà máy. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái kết quả xử lý, khắc phục của Công ty trước ngày 05 tháng 12 năm 2019.

Giao Uỷ ban nhân dân huyện Trấn Yên chủ động, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nắm bắt việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường của Công ty; phản ánh, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn để giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; Tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn về đường dây nóng bảo vệ môi trường của tỉnh (SĐT: 0888.734.898) để kịp thời phản ánh, kiến nghị những vấn đề về môi trường trên địa bàn; Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Báo Đáp tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường ở địa phương; tiếp tục nắm bắt kiến nghị, phản ánh của người dân về vấn đề môi trường để giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đặc biệt là sau khi Nhà máy hoạt động trở lại.

 

366 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h