Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn bản mới

Thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần

18/11/2019 07:32:18 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ trên địa bàn tỉnh; phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; tăng cường công tác quản lý các hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện nhân đạo tại các cơ sở trợ giúp xã hội; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch Thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” tỉnh Yên Bái…là những thông tin chỉ đạo điều hành nổi bật trong tuần công tác vừa qua của UBND tỉnh Yên Bái.

1. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ trên địa bàn tỉnh

Để kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm việc sản xuất, kinh doanh tôm hùm nước ngọt và tôm càng đỏ trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình, tổ chức kiểm tra, ngăn chặn hành vi xuất, nhập lậu, kinh doanh, vận chuyển tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ trái pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm; tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về tác hại của tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ và các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước về quản lý tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ cũng như các loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại trên địa bàn tỉnh Yên Bái; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi nuôi giữ, sản xuất, kinh doanh trái phép tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ theo quy định. Khi phát hiện có phát tán ra môi trường phải có biện pháp khoanh vùng, cô lập và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chỉ đạo tiêu diệt theo quy định.

2. Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Theo đó, huyện Trấn Yên sẽ được chia thành tiểu vùng chính cụ thể như sau:

Tiểu vùng 1 là vùng động lực chính của huyện, bao gồm: Thị trấn Cổ Phúc và các xã: Báo Đáp, Tân Đồng, Đào Thịnh, Việt Thành, Hòa Cuông, Minh Quán, Cường Thịnh, Nga Quán, Quy Mông, Y Can và Minh Tiến với tổng diện tích tự nhiên của vùng 194,72 km2. Định hướng phát triển là vùng nông nghiệp, trồng dâu nuôi tằm, trồng chè, quế công nghệ cao, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, đổi mới, sáng tạo...;

Tiểu vùng 2 gồm 5 xã bao gồm: Kiên Thành, Lương Thịnh, Hồng Ca, Hưng Khánh và Hưng Thịnh được xác định là vùng động lực hỗ trợ thứ cấp của huyện với định hướng phát triển là vùng trọng tâm trồng quế, măng Bát độ, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Tiểu vùng 3 được coi là vùng động lực chính có tính đột phá của huyện bao gồm các xã: Bảo Hưng, Minh Quân, Việt Cường, Việt Hồng và Vân Hội. Vùng này sẽ phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, thể dục thể thao; đổi mới, sáng tạo và Logictich..., là vùng chè chất lượng cao, du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử, nuôi trồng thủy sản…

3. Tăng cường công tác quản lý các hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện nhân đạo tại các cơ sở trợ giúp xã hội

Để tăng cường công tác quản lý, sử dụng quà, hàng từ thiện, nhân đạo tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và các quy định của pháp luật về trợ giúp xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh thực hiện việc tiếp nhận quà, hàng từ thiện nhân đạo theo đúng quy định của pháp luật và các nội dung chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Kế hoạch Thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức  giai đoạn 2018-2025” tỉnh Yên Bái

Mục tiêu của kế hoạch là đến năm 2020 tối thiểu 50% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 2, nhóm đối tượng 3 và nhóm đối tượng 4 của địa phương được bồi dưỡng, cập nhập kiến thức dân tộc và tối thiểu 20% cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 của cấp tỉnh và cấp huyện, cấp xã tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số được bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

Theo Kế hoạch có 3 nhóm đối tượng sẽ tham gia Đề án. Nội dung chương trình sẽ bao gồm: bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đối với nhóm đối tượng 2; đối với nhóm đối tượng 3,4 sẽ là Các chuyên đề lý thuyết về kiến thức  dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch cuối khóa.

Thực hiện theo Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15/7/2010 của  Chính phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.

5. Công nhận xã Yên Thái, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Yên Thái tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quy định cụ thể một số tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 607/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái để đảm bảo đủ điều kiện được công nhận lại xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định trong thời gian tới. 

6. Thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Yên Bái lần thứ X

Ban Chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Yên Bái lần thứ X do đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo; đồng chí Vương Văn Bằng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phó trưởng ban là lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch và tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Yên Bái lần thứ X theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Yên Bái lần thứ X dự kiến sẽ được tổ chức làm 2 giai đoạn tại thành phố Yên Bái. Giai đoạn 1: Từ ngày 06 - 10/11/2019; Giai đoạn 2: Từ ngày 06 - 11/01/2020.

7. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn tỉnh

Theo kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Đoàn sẽ kiểm tra thực tế tại cơ sở với các nội dung: Kết quả thực hiện phong trào; việc thực hiện quy trình đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa; khảo sát kiểm tra, đánh giá hiệu quả các mô hình, sáng kiến thực hiện phong trào… (trong đó mỗi huyện kiểm tra từ 2 đến 3 cơ sở xã, phường, thị trấn; mỗi xã, phường, thị trấn kiểm tra từ 2 đến 3 thôn, bản, tổ dân phố văn hoá, trong đó có 1 thôn, bản văn hóa kiểu mẫu; kiểm tra từ 2 đến 5 hộ gia đình văn hoá; đối tượng kiểm tra do Ban Chỉ đạo “TDĐKXDĐSVH” huyện, thị xã, thành phố lựa chọn).

 

379 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h