Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Kinh tế

Văn Chấn: Phấn đấu đến hết năm 2019, có 1.427 lao động nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

12/01/2019 10:24:57 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Đây là chỉ tiêu kế hoạch chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp năm 2019 của huyện Văn Chấn.

Phấn đấu đến hết năm 2019, lao động nông nghiệp giảm xuống còn 79,1%

Để đạt được chỉ tiêu trên, huyện Văn Chấn tăng cường sự phối hợp các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền tới cơ sở về nội dung, chính sách của tỉnh để thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp của huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Tăng cường thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nhằm nâng cao chất lượng lao động, tăng tỷ trọng đào tạo nghề phi nông nghiệp cung ứng cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Khôi phục phát triển các làng nghề truyền thống, phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch, dịch vụ nông nghiệp trong các khâu như làm đất, tưới tiêu, bảo vệ thực vật; phát triển công nghệ sau thu hoạch, công nghiệp bảo quản, chế biến, vận tải;...

Tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí đầu tư từ các chương trình mục tiêu quốc gia, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp và người dân cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn (đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới).

Tăng cường liên kết bốn nhà trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tạo đột phá về năng suất, chất lượng, thực hiện các giải pháp về phát triển thị trường tiêu thụ nông, lâm, thủy sản nhằm thúc đẩy việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn. Xây dựng quy hoạch phát triển từng loại hình dịch vụ trong nông thôn “như dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ thương mại, dịch vụ kỹ thuật...”

267 lượt xem
Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h