Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

19/02/2020 17:05:15 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sau 1,5 ngày làm việc (18 - 19/2/2020), với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: "Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng xã Việt Thành trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu" đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thành công tốt đẹp.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Tiếp tục phiên làm việc chiều ngày 19/2, các đại biểu được nghe báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận tham gia vào báo cáo chính trị của Đảng bộ xã trình tại Đại hội. Đã có trên 140 lượt ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã trình tại Đại hội. 100% ý kiến nhất trí với bố cục và chủ đề Đại hội “Phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, tập trung mọi nguồn lực quyết tâm xây dựng xã Việt Thành trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu”; mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp cơ bản giai đoạn 2020 - 2025.

Tuy nhiên có ý kiến đề nghị tiếp tục quy hoạch, nhân rộng các mô hình để góp phần đưa kinh tế - xã hội trong toàn huyện ngày càng phát triển; tiếp tục có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư góp phần nâng cao nền kinh tế chung của xã và nâng cao thu nhập cho người dân để dạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; những giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học góp phần phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân góp phần duy trì nâng cao Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; cần lãnh đạo đảng viên và nhân dân tập trung xây dựng các thôn đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu và thực hiện tốt tiêu chí phát triển cây trồng chủ lực theo chuỗi giá trị sản phẩm và tiêu chí môi trường; phấn đấu đạt tiêu chí về an ninh trật tự góp phần xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu...

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XXII ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 23 chỉ tiêu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà và lãnh đạo huyện Trấn Yên trao đổi với các đại biểu về dự Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Lê Thị Lụa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra cho nhiệm kỳ tới là kết tinh trí tuệ và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ và nhân dân trong xã, tạo ra tiền đề cho giai đoạn phát triển mới, Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII, các tổ chức trong hệ thống chính trị, cán bộ Đảng viên, tổ chức phổ biến, tuyên truyền, xây dựng kế hoach, chương trình hành động để cụ thể hóa thực hiện đạt kết quả và tạo được khí thế ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ mới.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân, lực lượng công an và toàn thể nhân dân xã Việt Thành, phát huy truyền thống của quê hương, ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, tiếp tục xứng đáng với các thế hệ đi trước, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Việt Thành lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Tiếp tục thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng thành công của Đại hội, hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ XXII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các mục tiêu chủ yếu thực hiện đến năm 2025

* Về phát triển kinh tế

1. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm.

2. Xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các sản phẩm chủ lực của xã:

- Cây dâu: Trồng mới 100ha, nâng tổng diện tích dâu lên 250 ha, sản lượng kén tằm đạt 505 tấn/năm.

- Xây dựng và phát triển mới 15 cơ sở chăn nuôi hàng hóa tập trung.

- Cây quế: Tổng diện tích đạt 572 ha.

3. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại hàng năm đạt 800 tấn, trong đó thịt hơi đàn gia súc chính 300 tấn.

4. Diện tích rừng trồng tập trung 150 ha.

5. Duy trì hoạt động có hiệu quả hợp tác xã, tổ hợp tác hiện có; thành lập mới 3 hợp tác xã kiểu mới, 15 tổ  hợp tác.

6. 100% số thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

7. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 1,5 tỷ đồng, trong đó thu cân đối 500 triệu.

* Về văn hóa - xã hội - môi trường

8. Tỷ lệ huy động trẻ đi học mẫu giáo đạt trên 95%, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100, tỷ lệ trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 97%, số trẻ 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học, tỷ lệ thanh thiêu niên trong độ tuổi 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt 97%.

9. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%.

10. Số lao động được tạo việc làm mới 300 lao động.

11. Không còn hộ nghèo.

12. 100% trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin.

13. Trạm Y tế có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; dân số thường trú trên địa bàn xã được quản lý, theo dõi sức khỏe đạt từ 90% trở lên.

14. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%.

15. Có mô hình hoạt động văn hóa, thể thao tiêu biểu, thu hút từ 70% trỏe lên số người dân thường trú trên địa bàn xã tham  gia. Mỗi tham có ít nhất 1 đội hoặc 1 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

16. Tỷ lệ thôn được công nhận đạt chuẩn văn hóa hàng năm 100%.

17. Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh 100%.

18. Tỷ lệ rác thải rắn được thu gom và xử lý theo đúng quy định đạt từ 95% trở lên; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt từ 70% trở lên. Có 90% trở lên số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn và đảm bảo bền vững. Có mô hình bảo vệ môi trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả, thu hút được sự tham gia của cộng đồng.

19. Có từ 80% trở lên số tuyến đường có rãnh thoát nước và được trồng cây bóng mát hoặc trồng hoa, cây cảnh toàn tuyến.

* Về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể

20. Hàng năm, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đạt vững mạnh. Tỷ lệ thu hút đoàn viên, hội viên của các đoàn thể đạt 90% trở lên.

21. 100% các chi bộ hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 80%. Đảng bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”.

22. Hàng năm kết nạp từ 05 đảng viên mới trở lên.

23. An ninh trật tự - Hành chính công

- Trên địa bàn xã không có khiếu kiện đông người trái pháp luật; không có công dân thường trú ở xã phạm tội.

- Công khai minh bạch, đầy đủ 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã. Giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đảm bảo hiệu quả, trong đó, tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính đạt trên 98%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trước và đúng hạn đạt trên 99%. Xây dựng 01 mô hình điển hình về cải cách thủ tục hành chính hoạt động có hiệu quả.

 
559 lượt xem
Tiến Lập - Nguyễn Hiên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h