Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua Bưu điện để phòng, chống dịch COVID-19

03/04/2020 10:04:28 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Theo nội dung Công văn số 864/UBND-VX ngày 3/4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý về chủ trương đối với phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiêp qua Bưu điện, ATM tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 16/4/2020 đến 25/5/2020.

Ảnh minh họa

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 hiện nay, sau khi xem xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 393/BHXH-KHTC ngày 01/4/2020 về việc đề nghị chỉ đạo phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý về chủ trương đối với phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiêp qua Bưu điện, ATM tháng 4 và tháng 5/2020 vào cùng một kỳ chi trả trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 16/4/2020 đến 25/5/2020.

UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện chi trả đúng chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội đối với người dân, đảm bảo an toàn tiền mặt và an toàn cho người dân trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua ATM: Thực hiện chuyển đầy đủ cả 2 tháng, tháng 4 và tháng 5 năm 2020 cùng một đợt vào tài khoản cá nhân của người hưởng.

Đối với người hưởng nhận bằng tiền mặt: Bưu điện trực tiếp chi trả tại nhà (theo địa chỉ người hưởng) cho người hưởng có địa chỉ nhận tiền đúng địa bàn nhận lương hưu hàng tháng. Chi trả tại Bưu cục đối với những trường hợp có nhu cầu nhận tiền trước theo kế hoạch chi trả tại nhà của cơ quan Bưu điện khi người hưởng đã đăng ký trực tiếp với cơ quan Bưu điện.

Đối với người hưởng đang thực hiện cách ly tại nhà hoặc đang thực hiện cách ly y tế tập trung không nhận lương hưu và trợ cấp xã hội qua ATM: Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương để có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn cách ly.

Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh xây dựng phương án chi trả cụ thể và thông báo cho người được hưởng biết, gửi nội dung cần tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, cơ quan truyền thông để phối hợp tuyên truyền. Thực hiện chi trả đảm bảo kịp thời, đúng số tiền, đúng đối tượng, không tập trung đông người tại các điểm chi trả, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan truyền thông của tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền đến những đối tượng nêu trên về phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua Bưu điện để người dân phối hợp thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan truyền thông từ tuyến huyện đến tuyến xã, các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền đến những đối tượng nêu trên về phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua Bưu điện để người dân phối hợp thực hiện, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID- 19 hiện nay. Chỉ đạo các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện hỗ trợ khi triển khai các phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý.

499 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h