Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Văn hóa - Xã hội

Ủy ban Dân tộc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Yên Bái

22/05/2020 15:58:23 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Cử tri Yên Bái đề nghị Chính phủ sớm ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, để các chính sách, pháp luật đã được Quốc hội thông qua sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Bà con dân tộc thiểu số các xã vùng Đông hồ Thác Bà (Yên Bình) tích cực tiếp thu kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Ảnh Báo Yên Bái

Về kiến nghị này, Ủy ban Dân tộc trả lời tại văn bản số 192/UBDT-CSDT ngày 24/02/2020 như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 15/02/2020 triển khai thực hiện Nghị quyết 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong đó xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2020), để thực hiện từ năm 2021, gồm các dự án, tập trung vào các nội dung:

Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt;

Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết;

Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị;

Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc;

Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch;

Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em;

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em;

Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn;

Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Như vậy, việc xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 sẽ đáp ứng được nguyện vọng của cử tri tỉnh Yên Bái và cử tri cả nước.

166 lượt xem
Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h