Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 31 (mở rộng): Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở

23/05/2020 14:39:35 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Tiếp tục chương trình làm việc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở; thảo luận cho ý kiến vào nội dung dự thảo các báo cáo; dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở; một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 145-KH/TU ngày 02/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau khi chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở tại Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên (vào ngày 18-19/02/2020), Tỉnh ủy đã có ý kiến chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội hoàn thành toàn bộ đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 trước ngày 30/4/2020 (riêng huyện Văn Yên xong trước ngày 10/4/2020, huyện Lục Yên xong trước ngày 15/4/2020, huyện Yên Bình xong trước ngày 20/4/2020).

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã lựa chọn 25 đảng bộ, chi bộ cơ sở để tổ chức đại hội điểm. Dưới sự chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự tập trung cao độ của Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh cùng với sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đại hội điểm cấp cơ sở đã thành công tốt đẹp, bảo đảm đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của cấp ủy cấp trên trực tiếp. Sau khi tổ chức thành công đại hội điểm, Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội để làm cơ sở triển khai, tổ chức đại hội đại trà trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Huy Tuấntrình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng cấp cơ sở.

Kết quả bầu cử, tổng số 498/498 đại hội cấp cơ sở đã bầu ra 3.858 đồng chí cấp ủy viên/3.993 đồng chí theo quy định (số lượng cấp ủy viên bầu thiếu 135 đồng chí), trong đó: Số cấp ủy viên tái cử là 2.688 đồng chí, chiếm 69,67%; Số cấp ủy viên tham gia lần đầu là 1.170 đồng chí, chiếm 30.33%; Số cấp ủy viên nữ là 877 đồng chí, chiếm 22,73%; Số cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số là 1.480 đồng chí, chiếm 38,36%.

Về cơ cấu độ tuổi: Dưới 40 là 1.434 đồng chí, chiếm 37,16%; Từ 40 đến 50 là 1.726 đồng chí, chiếm 44,74%; Trên 50 là 698 đồng chí, chiếm 18,10%. Độ tuổi bình quân của cấp ủy là 43 tuổi.

Về trình độ học vấn: Trung học phổ thông là 3.824 đồng chí, chiếm 99,12%; Trung học cơ sở là 33 đồng chí, chiếm 0,86%; Tiểu học là 01 đồng chí, chiếm 0,02% (cấp ủy viên là bí thư chi bộ thôn thuộc Đảng bộ xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn)

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Trên đại học có 357 đồng chí, chiếm 9,25%; Đại học 2.837 đồng chí, chiếm 73,53%; Cao đẳng 149 đồng chí, chiếm 3,87%; Trung cấp 381 đồng chí, chiếm 9,88%; Chưa qua đào tạo 134 đồng chí, chiếm 3,47%.

Về trình độ lý luận chính trị: Cao cấp, cử nhân là 828 đồng chí, chiếm 21,46%; Trung cấp 2.629 đồng chí, chiếm 68,14%; Sơ cấp 401 đồng chí, chiếm 10,4%.

Về thực hiện quy định số dư trong danh sách bầu cử cấp ủy: Đã thực hiện bảo đảm đúng số dư theo quy định. Tổng số trong danh sách bầu cử cấp ủy là 4.505/3.858 đồng chí trúng cử (đạt tỷ lệ 11,67%).

Về kết quả đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, đã có 02 đảng bộ cấp huyện  chỉ đạo 07 đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy, trong đó: Số lượng các đồng chí tham gia lần đầu là 02 đồng chí, chiếm 28,57%; tuổi trẻ là 01 đồng chí, chiếm 14,28%; người dân tộc thiểu số là 03 đồng chí, chiếm 42,86%; tôn giáo là 01 đồng chí, chiếm 14,28%; các đồng chí không phải là người địa phương là 03 đồng chí, chiếm 42,86%.

Về kết quả bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên, có tổng số 2.700 đại biểu được bầu, trong đó: 2.418 đại biểu chính thức và 282 đại biểu dự khuyết.

Theo đánh giá, đại hội đảng cấp cơ sở tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, công phu, chặt chẽ, khoa học và đã thành công tốt đẹp. Đại hội thực sự là sự kiện chính trị quan trọng, ý nghĩa và là ngày hội lớn thu hút đông đảo sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đã bảo đảm đúng nguyên tắc, bám sát vào các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của cấp ủy cấp trên; phát huy dân chủ, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức. Dự thảo các văn kiện đại hội đã được cấp ủy các cấp chỉ đạo xây dựng công phu, nghiêm túc, toàn diện và sát với tình hình thực tế của mỗi tổ chức đảng; có bố cục rõ ràng, đầy đủ nội dung, bảo đảm chất lượng đáp ứng được yêu cầu đề ra. Các ý kiến tham gia đóng góp tại đại hội đều được chuẩn bị chu đáo, mang tính chất xây dựng, thẳng thắn, thể hiện trách nhiệm cao của đảng viên về dự đại hội.

Công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định. Việc bầu cử tại đại hội diễn ra nghiêm túc, bảo đảm đúng Quy chế bầu cử trong Đảng và các hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Tại đại hội các nội dung, chương trình đã được Đoàn Chủ tịch đại hội điều hành bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đúng thời gian theo chương trình, kịch bản; đã phân công hợp lý các thành viên để điều hành các nội dung của đại hội; chuẩn bị tốt những nội dung gợi ý để đại hội thảo luận; điều hành việc bầu cử trong đại hội bảo đảm theo Quy chế bầu cử trong Đảng.

Công tác tuyên truyền, phục vụ, bảo vệ đại hội được quan tâm, triển khai thực hiện tốt tạo phong trào thi đua sôi nổi và bầu không khí chính trị lành mạnh, phấn khởi, tin tưởng, góp phần cho sự thành công của đại hội.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá những kết quả nổi bật đã đạt được; làm rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân. Trong đó tập trung vào việc xây dựng kế hoạch đại hội đảng cấp cơ sở; thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; phân công ủy viên thường vụ, cấp ủy viên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình, giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong tổ chức đại hội; Việc chỉ đạo chuẩn bị văn kiện và công tác nhân sự đại hội gắn với phương án nhân sự chính quyền.

Tham gia ý kiến về một số nhiệm vụ trọng tâm tập trung chuẩn bị công tác tổ chức đại hội cấp trên cơ sở như: Công tác tuyên truyền; hoàn thiện các văn kiện; về chuẩn bị nhân sự; về các công trình, phần việc chào mừng đại hội; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại phiên thảo luận.

Để tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp và toàn diện, tại phiên thảo luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất đó là chỉ đạo tổ chức đại hội đầu tiên phải là đại hội thực sự dân chủ, đổi mới, sáng tạo và thành công. Trong đó, tập trung cao cho chỉ đạo điểm Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên để các địa phương khác học tập, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội. Đối với Đảng bộ huyện Văn Yên phải nỗ lực và chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng phương án, nội dung cho đại hội.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý 5 nhiệm vụ chính mà các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần phải làm tốt đó là: Làm tốt, kỹ lưỡng, chặt chẽ, sát sao, cụ thể, khoa học, bài bản về công tác chuẩn bị đại hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng khác nhau gắn với việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy; theo kịch bản phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã điều chỉnh. Đặc biệt quan tâm đến nội dung chương trình đại hội, cần phải có tư duy mới, tầm nhìn mới và yêu cầu cao hơn; Văn kiện đại hội phải thể hiện rõ được tầm nhìn, ý chí và khát vọng phát triển của địa phương.

Về công tác nhân sự cần xây dựng được đội ngũ cấp ủy ở các đảng bộ trực thuộc có năng lực, trí tuệ, ngang tầm nhiệm vụ, xứng đáng, công tâm; đảm bảo trẻ hóa cán bộ, nhưng cũng đảm bảo được cơ cấu về tỷ lệ nữ, tỷ lệ là người dân tộc.

Đối với chương trình đại hội phải chặt chẽ, linh hoạt và tạo ra không khí chính trị thực sự là ngày hội lớn, phấn khởi, đồng thuận, đoàn kết, thống nhất và dân chủ.

Phải hoàn thiện sớm hồ sơ sau đại hội để Ban Thường vụ chuẩn y cấp ủy và kiện toàn các chức danh ở những nơi đã điều chỉnh để đảm bảo kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền.

Phải nắm chắc và sâu sát tình hình trên địa bàn; có phương án cụ thể, kỹ lưỡng để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không để phát sinh bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng công tác tổ chức đại hội.

Trong chương trình chiều nay (23/5), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục thảo luận tại tổ cho ý kiến vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX.

301 lượt xem
Tiến Lập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h