Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017

21/04/2017 10:59:09 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Nhằm chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2017 theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định giao chỉ tiêu năm 2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017.

Họp báo công tác thi hành án dân sự quý I/2017

Theo đó, Cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án dân sự năm 2016 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác thi hành án dân sự, các Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự đảm bảo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu thi hành án dân sự theo chỉ tiêu, nhiệm vụ được Quốc hội, Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự giao.

Xây dựng dự thảo chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về chỉ đạo việc tổ chức phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự và chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành án các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự khi phát sinh vụ việc.

Phối hợp với  Sở Tư pháp, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật về thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành, bằng các hình thức phù hợp có hiệu quả. Trong đó, chú trọng tuyên truyền thông qua các cơ quan thông tin đại chúng, đặc biệt là các vụ việc lớn có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị tại địa phương.

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh cho ý kiến chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành án các vụ án lớn, phức tạp, các vụ án trọng điểm (nếu có) có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự khi phát sinh vụ việc cần tổ chức cưỡng chế.

Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự năm 2017; Chỉ đạo thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành để đảm bảo đạt và vượt mức các chỉ tiêu được giao, đặc biệt là đối với những vụ việc đã xin ý kiến tổ chức cưỡng chế, các vụ việc có khiếu nại, tố cáo kéo dài; Tập trung thi hành dứt điểm vụ tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình ông Đặng Mạnh Hùng – bà Nguyễn Thị Liên (là hộ gia đình chính sách) và hộ gia đình ông Phạm Tuấn Trường – bà Trần Thị Hảo, thuộc địa bàn xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái; Tổ chức sơ kết hoạt động 06 tháng đầu năm của của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh

Tổ chức kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố theo Kế hoạch đã đề ra; Tổng kết hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh; xây dựng Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh năm 2018.

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h