Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Hoạt động chỉ đạo điều hành >> Văn bản mới

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Yên Bái

21/04/2017 04:58:01 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Ngày 20/4/2017, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Yên Bái do ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban; Các Phó Trưởng ban gồm ông Vũ Xuân Sáng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phó Trưởng Ban Thường trực); Ông Vũ Văn Minh, Giám đốc Sở Tài chính; Ông Nguyễn Phúc Cường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Ông Trương Ngọc Biên, Giám đốc Sở Công Thương; Bà Hoàng Thị Uyển, Phó Giám đốc Sở Tài chính; Ông Nguyễn Tiến Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Ông Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ông Đỗ Đức Cảnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Ông Đỗ Nhân Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Ông Nguyễn Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

 Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp do bà Nguyễn Thị Phương Lan, Phó Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm tổ trưởng; Bà Nguyễn Thị Kiều Vân, Phó phòng Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính làm tổ phó. Các tổ viên gồm: Ông Lê Cảnh Hưng, Phó phòng Tổng hợp, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Bà Đào Thị Anh Nhàn, Phó phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Phí Lâm Bàng, Phó phòng Sử dụng và Phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn; Ông Nguyễn Lê Ninh, Phó phòng Hành chính - Tổng hợp Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và môi trường; Bà Lê Thị Thu Hoài, Phó phòng Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu và trình Ủy ban nhân dân tỉnh chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phương án sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp nhà nước theo quy định hiện hành; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai các nội dung đổi mới doanh nghiệp theo các quyết định của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các nội dung khác về việc sắp xếp, chuyển đổi các mô hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; giám sát quá trình triển khai thực hiện công tác sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp; tổng hợp và báo cáo Ban Chỉ đạo về công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh Yên Bái. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

 

Ban Biên tập

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h