Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Trạm Tấu: Triển khai kế hoạch số 111 của UBND tỉnh về xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

05/08/2019 14:28:17 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - UBND huyện Trạm Tấu vừa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch số 111/KH ngày 22/4/2019 của UBND tỉnh về xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 vào hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã phổ biến về Kế hoạch số 111/KH ngỳ 22/4/2019 của UBND tỉnh về xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 vào hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn; Công bố quyết định số 1135/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kinh phí xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn. Tại Hội nghị, các học viên đã được tập huấn, giới thiệu những kiến thức chung về tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015; trình tự các bước xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015  của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001: 2015  tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ  giúp cán bộ, công chức triển khai công việc và quản lý hồ sơ công việc một cách khoa học, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các TTHC nhanh chóng, đúng thời gian. Từng bước cải tiến phương thức làm việc, giảm tác động tiêu cực khi giải quyết các TTHC cho các tổ chức, công dân. Bên cạnh đó, việc xây dựng và thực hiện các quy trình tác nghiệp sẽ giúp cho lãnh đạo các xã, thị trấn và cán bộ làm công tác văn phòng nắm vững hơn nội dung, yêu cầu và cách thức xem xét, xử lý công việc, đảm bảo thực thi công vụ và xử lý công việc theo đúng quy định của pháp luật.

281 lượt xem
CTV: Kim Thoa

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h