Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Sở hữu trí tuệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

09/08/2019 09:33:51 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Sở hữu trí tuệ (SHTT) là những sản phẩm do con người sáng tạo ra (hay còn được hiểu là việc sở hữu các tài sản trí tuệ, những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người).

Ảnh minh họa

Ngày nay Sở hữu trí tuệ đang đóng góp vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và là tài sản giá có trị đặc biệt của các doanh nghiệp. Quyền SHTT là quyền của cá nhân, pháp nhân đối với các sản phẩm trí tuệ do con người sáng tạo, đó là độc quyền được công nhận cho một người, một nhóm người hoặc một tổ chức, cho phép họ được sử dụng hay khai thác các khía cạnh thương mại của một sản phẩm sáng tạo. Đối tượng của quyền SHTT bao gồm: Quyền tác giả các tác phẩm văn học và nghệ thuật; Sáng chế, giải pháp hữu ích; Bí mật kinh doanh; Kiểu dáng công nghiệp; Nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu dịch vụ; Chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất xứ hàng hóa; Tên thương mại; Giống cây trồng mới;.... Quyền SHTT đang khẳng định vai trò không thể thiếu trong quá trình hình thành một nền kinh tế toàn diện và phát triển bền vững. Chứng chỉ về quyền SHTT là vật chứng bảo đảm cho thành công của mỗi doanh nhân tiến vào thị trường. Việc bảo hộ quyền SHTT sẽ bảo đảm việc xử lý, ngăn chặn và ngăn ngừa các hành vi xâm phạm.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái (KH&CN), là cơ quan chuyên môn, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Trong thời gian qua Sở KH&CN đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và các địa phương trong việc xây dựng, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ: Sở KH&CN đã thực hiện nhiều biện pháp nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp về SHTT, thường xuyên tư vấn, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh lập hồ sơ đăng ký quyền sở hữu công nghiệp, đặc biệt là chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm đặc sản của địa phương.

Trong giai đoạn từ 2015-2018, Sở KH-CN đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho 79 tập thể, cá nhân. Phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo (Cục Sở hữu trí tuệ) tổ chức 2 hội nghị tập huấn về SHTT và bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm đặc sản của địa phương; tổ chức 3 Hội nghị tập huấn xác lập, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ. Trong thời gian qua đơn vị cũng đã cùng với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị tổ chức 3 Hội nghị tập huấn "Đăng ký và khai thác quyền SHTT đối với nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý" cho cán bộ các sở, ban, ngành và các cán bộ làm công tác KH&CN ở các huyện, thị, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp, hội sản xuất, hiệp hội, hợp tác xã, người sản xuất, kinh doanh sản phẩm đặc sản địa phương; tổ chức Tọa đàm "Bảo hộ SHTT cho sản phẩm Ba ba gai Văn Chấn của tỉnh Yên Bái". Đề xuất và phối hợp thực hiện Dự án "Xây dựng và bảo hộ quyền Chỉ dẫn địa lý "Ba ba gai Văn Chấn - Yên Bái" cho sản phẩm ba ba gai của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái" thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.  Nhằm đẩy mạnh các hoạt động về SHTT trên địa bàn tỉnh, Sở KH&CN đã tư vấn, hướng dẫn 16 tổ chức cá nhân làm hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền SHTT đối với kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu; Hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, thông qua chương trình này đã tạo ra một hướng đi mới cho địa phương trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tạo dựng và phát triển tài sản trí tuệ, kết quả đã có12 sản phẩm đặc sản của các địa phương trong tỉnh được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ gồm: 2 chỉ dẫn địa lý (quế Văn Yên và gạo Mường Lò); 3 nhãn hiệu chứng nhận (chè Suối Giàng, bưởi Đại Minh, Sơn tra Mù Cang Chải); 7 nhãn hiệu tập thể (gạo chiêm hương Đại Phú An, Hồng chùm không hạt Lục Yên, Cam Lục Yên, cam Văn Chấn, miến đao Giới Phiên, gạo nếp Tú Lệ và gạo Bạch Hà). Trên thực tế việc quản lý, phát triển, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc sản đã được bảo hộ quyền SHTT của các địa phương trong tỉnh, thời gian qua đã thu được nhiều kết quả khả quan, các mô hình mẫu về quản lý và phát triển đã được vận hành vào thực tế và mang lại hiệu quả, cụ thể như: mô hình quản lý Nhãn hiệu tập thể miến đao Giới Phiên, mô hình quản lý Nhãn hiệu chứng nhận chè Suối Giàng….

Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về SHTT, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh lập hồ sơ đăng ký quyền SHTT, Sở KH&CN thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhằm ngăn chặn và ngăn ngừa các hành vi xâm phạm về quyền SHTT, vì vậy trên địa bàn tỉnh không có vụ vi phạm quyền SHTT nào bị xử lý bằng hình thức dân sự hoặc hình sự thông qua tòa án. Đây là cơ sở để các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong tỉnh xây dựng thương hiệu mạnh, xác lập bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm đặc sản địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo vệ tài sản trí tuệ trên thị trường trong nước và quốc tế./.

245 lượt xem
Theo Trang TTĐT Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h