Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> An ninh - Quốc phòng

Văn Yên phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh

20/03/2017 07:19:48 Xem cỡ chữ Google
Những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) luôn được Huyện ủy, UBND huyện Văn Yên quan tâm. Việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương luôn gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ.

Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trao đổi với các đồng chí trong Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, BCH Quân sự huyện và DQTV về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017

Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền huyện Văn Yên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm huy động các nguồn lực bảo đảm cho nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng vững mạnh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo củng cố thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo QP-AN gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nhiệm vụ quan trọng, có tính chiến lược, được Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, vận dụng sáng tạo, có hiệu quả trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Một trong những lĩnh vực được huyện quan tâm hàng đầu là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về kết hợp phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền,  giáo dục kiến thức QP-AN, vận động nhân dân nêu cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân đóng góp sức người, sức của xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền xây dựng và duy trì chất lượng chuyên mục “Quốc phòng an ninh” trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương,  nâng cao nhận thức về QP-AN, đồng thời xây dựng ý thức cảnh giác cách mạng cho nhân dân. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân trong xây dựng thế trận lòng dân gắn với  thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn hợp thành thế trận chung của cả n­ước.

Thực hiện chủ trương đẩy nhanh phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN một cách toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm các Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Văn Yên giai đoạn 2016-2020, gắn với triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững;  khai thác có hiệu quả tiềm năng tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng, nhân lực, vừa đảm bảo phát triển KT-XH, vừa huy động được nguồn lực tại chỗ cho tăng cường QP-AN nhất là trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng khi có tình huống xảy ra.

Song song với đó, hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được xây dựng hoàn thiện, Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, có giải pháp đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho các xã trong kế hoạch lộ trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Với phương châm kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, huyện chú trọng đầu tư hệ thống kênh mương, đường giao thông liên thôn, liên xã; quan tâm giải quyết việc làm cho nông dân; thường xuyên đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế; quan tâm tạo điều kiện để các hộ nghèo phát triển kinh tế, xóa đói, vươn lên làm giàu... Đến nay, huyện Văn Yên đã có 04 xã được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Qua 6 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển GTNT, toàn huyện đã nâng cấp và làm mới được gần 100 km đường cấp V miền núi đến trung tâm các xã. Nâng cấp và làm mới được gần 365 km đường liên thôn có bề mặt rộng từ 2,5 m trở lên, cứng hóa được 193 km đường liên thôn. Tổng kinh phí phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2011-2016 là 353 tỷ đồng. Đến nay, nhiều tuyến đường được đầu tư xây dựng, củng cố như: đường Mậu A - Tân Nguyên, Yên Bái - Khe Sang, Đông An - Phong Dụ - Gia Hội, An Thịnh - Đại Sơn - Mỏ Vàng - An Lương... Việc phát triển mạng lưới giao thông đồng bộ, hợp lý đã góp phần thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế - văn hóa, trong đó, nhiều công trình có tác động tích cực trong công tác củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận lòng dân trong tình hình mới.  Cụm công nghiệp: Yên Hợp, Đông Cuông, Mậu A, Đông An được quy hoạch và từng bước đi vào hoạt động hiệu quả… Các công trình này đều được cơ quan chức năng thẩm định chặt chẽ đạt mục đích lưỡng dụng: vừa phục vụ cho mục tiêu phát triển KT-XH, vừa tạo thế trận liên hoàn, vững chắc trong KVPT, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho nhiệm vụ QP-AN khi có tình huống xảy ra.

Song song với việc đẩy mạnh phát triển KT-XH, huyện Văn Yên  thường xuyên quan tâm chăm lo củng cố, tăng cường quốc phòng - công tác quân sự địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, hằng năm, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về QP-AN, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân và LLVT trong việc thực hiện nhiệm vụ. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện hiệu quả, đặc biệt quan tâm chỉ đạo các địa bàn trọng yếu, phức tạp, không để xảy ra điểm nóng. Ban chỉ huy quân sự huyện chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm về công tác quân sự - quốc phòng, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tại địa phương nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị. Đồng thời, thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động dân quân tự vệ với  2.192 đồng chí,đạt tỷ lệ 1,78% so với dân số toàn huyện;  Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, đảm bảo đủ quân số vũ khí, trang bị theo quy định;  Chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm 2016; công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2017.

Kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, huyện Văn Yên tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phát huy sức mạnh toàn dân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế trọng điểm kết hợp bảo đảm quốc phòng - an ninh, quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, xây dựng huyện mạnh về kinh tế, vững về QP-AN, xứng đáng với danh hiệu cao quý 2 lần được Đảng và Nhà nước đã trao tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng LLVT nhân dân”.

Theo Trang TTĐT huyện Văn Yên

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h