Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090
  • English

Tin Sở, Ngành, Địa phương >> Văn hóa - Xã hội

Thành phố Yên Bái: Hiệu quả từ một cửa

21/03/2017 07:33:46 Xem cỡ chữ Google
Để đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), những năm qua, đặc biệt là trong năm 2016, một trong những nội dung thành phố Yên Bái quan tâm chỉ đạo thực hiện là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cụ thể là việc nâng cao hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Đoàn công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Say Nhạ Bu Ly (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) tham quan mô hình "Bộ phận một cửa" tại Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Yên Bái.

Thực hiện Quyết định số 3137/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, UBND thành phố Yên Bái đã ban hành Quyết định số 2353/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố.

Quy chế đã quy định rõ trách nhiệm của trưởng bộ phận, công chức, viên chức, các cơ quan đơn vị liên quan trong giải quyết các TTHC; quy định về quy trình thực hiện cơ chế một cửa, khen thưởng kỷ luật và các biểu mẫu kèm theo.

Trong đó, đối với TTHC lĩnh vực đất đai, lĩnh vực được coi là nhiều phiền hà đã được giải quyết bằng phần mềm một cửa điện tử hiện đại, được nâng cấp và sử dụng hiệu quả, giảm phiền hà cho người dân và tổ chức khi đến giao dịch, bảo đảm về trình tự, thời gian giải quyết TTHC nhanh gọn.

Từ đẩy mạnh áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp về tổ chức bộ máy, về cải cách chế độ công vụ, công chức nên việc giải quyết các TTHC liên quan đến tổ chức, cá nhân ở thành phố thời gian qua đã có nhiều tiến bộ.

Cụ thể, trong lĩnh vực đất đai, các địa phương và đơn vị chức năng đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND thành phố ký cấp 3.850 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xóa đăng ký thế chấp 1.850 hồ sơ; đăng ký thế chấp 2.460 hồ sơ.

Trong cấp phép xây dựng, đã hoàn thiện và trình UBND thành phố cấp 470 hồ sơ, bảo đảm 100% hồ sơ đúng hạn.

Lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, chứng thực, đã đăng ký thay đổi, cải cách hộ tịch cho 81 trường hợp người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc cho 23 trường hợp; đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 5 trường hợp; chứng thực 4.505 bản sao từ bản chính; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2 trường hợp; chứng thực chữ ký của người dịch trong các văn bản tiếng nước ngoài là 250 trường hợp.

Lĩnh vực cấp phép đăng ký kinh doanh, đã thực hiện cấp mới 436 sổ, cấp đổi 154 sổ.

Đã hoàn thiện hồ sơ mai táng phí và trợ cấp một lần chính sách người có công 83 trường hợp; hoàn thiện 6 hồ sơ đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ; đề nghị hưởng chế độ bảo trợ xã hội 249 trường hợp; mai táng phí đối tượng bảo trợ xã hội 87 trường hợp; đề nghị cấp 11.631 thẻ bảo hiểm y tế. 

Có thể nói, từ quan tâm đến cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở thành phố từ cấp xã, phường đến thành phố, đã nâng cao chất lượng công việc, giảm phiền hà cho cá nhân và tổ chức khi có liên quan đến TTHC.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, do việc đầu tư kinh phí cho chương trình CCHC ở thành phố còn hạn chế, nhất là đầu tư vật chất bộ phận tiếp nhận trả kết quả; việc ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế mà cụ thể là phần mềm sử dụng cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lĩnh vực đất đai thường xuyên bị lỗi, không cập nhật quá trình giải quyết hồ sơ; chưa bố trí được cán bộ chuyên trách tiếp nhận và trả kết quả... Từ đó, ảnh hưởng đến kết quả cũng như hiệu quả hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình CCHC, nhất là thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Nội vụ và Kế hoạch CCHC giai đoạn năm 2016 - 2020 của thành phố Yên Bái, năm 2017 và những năm tiếp theo, thành phố Yên Bái cần tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC; trong đó, cần nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành của chính quyền.

Cùng đầu tư cơ sở vật chất, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức qua việc rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường, tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của công chức, viên chức theo vị trí việc làm, nhất là tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ, công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao... Từ cơ chế một cửa, một cửa liên thông sẽ phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, người dân và doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Lĩnh vực giải quyết thủ tục theo cơ chế một cửa của thành phố bao gồm: các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng, tư pháp, chứng thực, hộ tịch. Các lĩnh vực giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông bao gồm: các thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; lĩnh vực đất đai: thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, UBND thành phố; lĩnh vực bảo trợ xã hội: thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, UBND thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lĩnh vực chính sách đối với người có công: thẩm quyền giải quyết của UBND xã, phường, UBND thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h