Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2015): Sức Xuân của Đảng

03/02/2015 08:38:54 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Hàng năm, cứ mỗi dịp Xuân về, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta lại trọng thể tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Mùa Xuân - biểu biện của sức sống, sự sinh sôi và hạnh phúc. 85 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng đã đem đến cho dân tộc ta những mùa xuân tươi đẹp. Lịch sử hơn tám thập kỷ qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Suốt bao năm ròng, dân tộc ta đắm chìm trong nô lệ, lầm than. Chỉ đến khi lãnh tụ Nguyễn ái Quốc tìm thấy ánh sáng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, đưa ánh sáng ấy vào Việt Nam, thổi bùng ngọn lửa yêu nước, sáng lập nên một chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng. Dưới ngọn cờ của Đảng, các tầng lớp nhân dân đã tập hợp, đoàn kết, đấu tranh giải phóng dân tộc lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà trong cách mạng tháng Tám năm 1945, xoá đi nỗi nhục mất nước, mở đầu cho một kỷ nguyên mới, độc lập dân tộc và chủ nghĩa hội - kỷ nguyên rực rỡ nhất trong lịch sử hào hùng của dân tộc.

Trước dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa của thực dân Pháp, Đảng ta, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát đông toàn quốc kháng chiến với quyết tâm: thà hy sinh tất cả chí nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Với đường lối toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính đồng thời tranh thủ sự giúp đỡ  của bạn bè quốc tế, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta lần lượt đánh bại các kế hoạch chiến tranh của thực dân Pháp mà đinh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Thắng lợi  của chiến dịch Điện Biên Phủ và việc ký kết Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 đã chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp ở nước ta, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Ra khỏi cuộc kháng chiến chống Pháp, thêm một lần dân tộc ta đương đầu với một đế quốc hùng mạnh bậc nhất trên thế giới là Mỹ. Dưới ngon cờ của Đảng, quân và dân hai miền Nam Bắc đã lần lượt đánh bại các chiến lược chiến tranh tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc. ước vọng Nam Bắc một nhà - đào mai sum họp đã trở thành hiện thực.

Sau kết thúc chiến tranh với đế quốc Mỹ, cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, Đảng lãnh đạo nhân dân vừa ra sức khôi phục kinh tế vừa tiến hành hai cuộc chiến tranh chống xâm lược biên giới phía Bắc và Tây Nam, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, việc duy trì lâu dài mô hình cơ chế tập trung bao cấp không còn phù hợp và bộc lộ những hạn chế nhược điểm. Trong việc hoạch định và thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa có lúc, có nơi đã mắc sai lầm khuyết điểm chủ quan, duy ý chí dẫn đến sự trì trệ, khủng hoảng kinh tế - xã hội trong thời kỳ đầu cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Song với tư tưởng chỉ đạo của một Đảng chân chính, hết lòng vì  sự nghiệp của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng đã không ngừng tìm tòi, sáng tạo, định ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong điều kiện quốc tế có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch ra sức chống phá bằng âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ”, Đảng vẫn vững vàng đưa cách mạng Việt Nam đi đến thành công mới.

Chưa có một nơi nào, một chính đảng chính trị lại được gọi một cái tên gần gũi, thân thương là “Đảng ta” như Đảng cộng sản Việt Nam. Chỉ có một Đảng từ nhân dân dân mà ra, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ, làm tròn sứ mệnh lịch sử là giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc mới được niềm tin yêu và vinh dự như thế.

Đi cùng 85 năm đấu tranh kiên cường, vẻ vang của Đảng là lớp lớp cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú, nhiều người đã không tiếc máu xương, công sức, trí tuệ, cống hiến, phấn đấu tạo dựng nên sự nghiệp của đất nước trong đó  có một phần đóng góp của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái. Vững tin vào Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh ta luôn nêu cao quyết tâm chính trị, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã đề ra, hướng tới mục tiêu giàu mạnh, văn minh.

Xuân Ất Mùi đã tới. Sắc xuân đã bừng lên trong đào thắm, mai vàng. Sức Xuân căng tràn trong mỗi chồi non, lộc biếc, khát vọng mùa Xuân cháy lên trong mỗi chúng ta hướng tới một tương lai mới tốt đẹp hơn,  tươi sáng hơn. Trước thềm Đại hội Đảng các cấp, tưng bừng đón chào những ngày lễ trọng đại của dân tộc, đất nước, của Đảng và quê hương Yên Bái thân yêu. Hơn lúc nào hết, niềm vinh dự tự hào, gắn với trách nhiệm của mỗi đảng viên, mỗi cấp uỷ đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao tầm trí tuệ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên;  nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh  để góp phần cho Đảng ta mãi mãi sức xuân, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn, thách thức đón nhận những vận hội mới cho  quê hương đất nước.

Xuân mới đang thắp lên niềm tin và hy vọng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.             

268 lượt xem
Ngọc Lan

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h