Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 02163.818.555
  • English

Tin trong tỉnh >> Chính trị

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014

06/02/2015 09:18:52 Xem cỡ chữ Google
Ngày 5/2, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự Hội nghị.

Năm 2014, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ban tổ chức các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã làm tốt công tác tham mưu xây dựng, ban hành hệ thống văn bản của Tỉnh ủy về công tác cán bộ, chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai, tổ chức thực hiện các Đề án về công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tốt; tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức tốt Hội thi Bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở và cấp huyện; thực hiện nghiêm việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu cho cấp ủy làm tốt công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp quản lý, đảm bảo đúng quy trình, quy định; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các năm tiếp theo, chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch. Công tác chính sách cán bộ được quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng chế độ, chính sách với từng đối tượng…

Phát huy kết quả đạt được, năm 2015, ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tham gia chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tích cực tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Tỉnh ủy về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ, giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong việc quán triệt, triển khai, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về lĩnh vực xây dựng Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhất trí với báo cáo tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014. Đồng chí đề nghị ngành tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp, trọng tâm là công tác nhân sự đại hội phải được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, hạn chế ít nhất những sai sót; thực hiện đồng bộ, toàn diện các khâu trong công tác cán bộ, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp; tiếp tục thực hiện các đề án thuộc lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng cơ sở đảng, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng chi bộ theo Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng đảm bảo số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã trao tặng giấy khen cho 8 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014; trao tặng giấy khen cho 9 tập thể, 9 cá nhân có thành thích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy cơ sở và sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2012 - 2015” và 9 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Kết nạp đảng viên là đoàn viên thanh niên, giai đoạn 2012 - 2015” (ảnh trên).

314 lượt xem
(Theo Báo Yên Bái)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h